• Byens befolkning tordnet mot politikerne i samfulle 4 måneder, og eneste argument for å bygge parkeringshuset var til syvende og sist at politikerne ikke ville risikere et eventuelt søksmål fra utbygger. Nå kan den regninga komme fra ESA i stedet, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Kjetil Reite

Demokratiets fall

Demokratiet i Kristiansand falt i saken om parkeringshus under torvet.