• Det er ikke helhetlig eller urban byutvikling å tillatte utbygging som ene og alene er avhengig av motorisert transport for å forflytte seg, skriver artikkelforfatterne om utbyggingen av Hamrevann. FOTO: VESVANN AS

Hamrevann og byutvikling

"Her skal byen ligge". Det sies at det var det Christian IV sa da han grunnla Christianssand.