Nei, nå må vi snu på flisa. Nå må vi ha lært av skattereformene fra 1993 og frem til i dag. Jeg har levd som voksen og bevisst borger i Norge og vår del av verden siden midt på 60-tallet og ser hvordan samfunnet og vår verden har endret seg til det verre for de langt fleste som følge av endrede skatteregler. Hele tiden blir det argumentert om å tilpasse oss til omverdenen og globaliseringen. Resultatene er alt for store forskjeller i samfunnet når noen få eier det meste og stadig skal ha mer samtidig som de betaler mindre til fellesskapet.

Siri Mathiesen: Skattereform sikrer ny vekst

Mangler penger

Følgene av dette er:

• Fellesskapet mangler penger

• Veibygging er blitt avhengig av bompengefinansiering

• Forsvaret er nesten lagt ned i hele Norge

• Helsevesenet er i konstant mangel på penger, og egenandeler har blitt en del av vår hverdag

• Skole og utdannelse får stadig nye snedige studieavgifter

Lista kan bli mye lenger.

Flyttet inntekter til den vanlige borger

Skattereformene har flyttet statens inntekter fra marginalskatt, selskapsskatt, kapitalinntekter og nå også formue— og arveskatt over til den vanlige borger i form av høyere moms og andre avgifter samt bompenger og egenandeler. I samme tidsepoke har jeg registrert at de penger som før ofte forble i bedriften til fremtidige samfunnsnyttige investeringer nå blir tatt ut med lav beskatning og omsatt til privat luksus i et omfang som tidligere bedriftsledere og gründere og oss andre gremmes over. Den kjøpekraft og forbruk som enkelte dermed kunne bruke på privat luksus har bla resultert i et prisnivå på bolig og fritidshus som er langt høyere enn våre naboland som det er naturlig å sammenlikne oss med.

Vi lever i en verden som langt ut har vært styrt av USAs utvikling. Når de nå i denne periode har gått av skinnene finansielt to ganger og har satt hele verdensøkonomien i skjelvende bevegelser, må vi ikke gjøre de samme feilene bare noen år seinere og kalle det tilpasning og globalisering.

Vi har hatt et godt og levedyktig samfunn i Norge i det meste av mitt liv. Typisk for dette er et samfunn med stor middelklasse, høy utdannelse, god helse og sikkerhetssystemer, lite kriminalitet og høy produktivitet. Fremtidige skattereformer må sikte på å verne om disse verdier.

Nei Siri Mathiesen, vi må se tegnene og snu i tide! For å få enda bedre tall og statistikk om disse emnene må du se enda ei gang på amerikaneren Robert Reich og hans film som har gått på NRK 1 og 2 med tittelen Inequality og ikke høre på sjefene dine som aldri får nok.