Kommunereforma må ikkje bli ei bokmålsreform

Gjennom førre store kommunesamanslåing mista nynorsken administrativt fotfeste i mange nynorskkommunar, til dømes i Kvås kommune.