• Fastgebyret for en enebolig med tre 120 liters avfallsbeholdere er redusert fra 1.813 kr i 2014 til 1.754 kr i 2015, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Vatland Rødberg, Synne

Mer rettferdige renovasjonsgebyrer

Espen Solum er i Fædrelandsvennen den 02.03.15 meget kritisk og hevder Avfall Sør er på røvertokt når gebyrene for husholdningsrenovasjon nå er endret.