• Lillesand er blant kommunene som er i tenkeboksen når det gjelder kommuner Lillesand kan slå seg sammen med. Frps Arne Gulbrandsen vil helst se mot Birkenes og Grimstad, mens Høyres Einar Holmer Hoven og Aps Helge Røed mener Kristiansand er mest interessant FOTO: Torstein Øen

Det er ikke størrelsen det kommer an på, eller?

Hvordan påvirker kommunestrukturen kommuneøkonomien på Agder?