La folk skrive slik dei kan!

Lov om målbruk i offentleg teneste vart vedteken av Stortinget i 1980, og satt i kraft året etter.