• Blågestad stiller spørsmål ved om Kilden er blitt det viktigste bygget i Kristiansand, eller om det burde blitt det. FOTO: Torstein Øen

Hvor i Kristiansand er Kristiansand?

Mange byer har et merkebygg, en identitetsmarkør. Et bygg som bærer byens historie og sjel på sine skuldre. Finnes det i Kristiansand?