• Torvet 00001.jpg FOTO: Reidar Kollstad

Endelig ferdig - trodde vi

Hva er i veien med denne byen her? Når skal de forskjellige etatene begynne å samarbeide om de virkelig viktige prosjektene?