• Jeg ønsker en kirke som er inkluderende, respekterende og moderne, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Jon Anders Skau

Kampen om kirkevalget

Dette er ikke en kamp – i alle fall ikke for meg. Men slik det ser ut nå, er årets kommende kirkevalg nettopp blitt en kamp.