• Ytterligere tiltak må til, men kan ikke foretas i Arendal, da det her ikke er fasiliteter for eventuell åpen hjerte-operasjon, skeriver artikkelforfatteren. FOTO: tore-andré baardsen

Vi tar ikke sjansen på sykehusene på Sørlandet

I riktig gamle dager var det å bli innlagt på sykehus en begivenhet.