• Plandokumentene tar opp klima- og energiutfordringer, – lokalt og globalt, men også potensialet for verdiskaping som følge av produksjon av fornybar energi, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Jan Grytting

Fornybar energi og lokal verdiskaping

Av hensyn til produksjon av fornybar energi og lokal verdiskaping fremmet ikke fylkesutvalget i Aust— Agder innsigelse mot konsesjonssøknaden for Hovatn Vindkraftverk da denne ble behandlet 3. februar d.å.