• Basert på hvor få vi er og hvor vi bor, bør nåværende sykehusdrift i Arendal og Kristiansand samles i et nytt anlegg ved E 18, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Tore André Baardsen

Fremtidens sykehus på Sørlandet

Agderfylkene har en befolkning på knappe 300.000 innbyggere. Det er for få til å holde oppe en struktur med tre sykehusenheter. I sammenligning med landet ellers er det korte avstander på Sørlandet. Det gjør det forsvarlig å konsolidere sykehusstrukturen i landsdelen.