• De fleste tror på himmel og helvete. Det er forskjellen på Guds og folkets hus. Gjør Guds hus til et hjem for dem, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Tore André Baardsen

Kirkevalg og konflikter

Sissel A. Marthinsen har et tankevekkende innlegg i avisen 1. april, "Kampen om kirkevalget", der hun på en oversiktlig måte gjør rede for sitt syn på valget til nytt bispedømmeråd.