De Ruiter og Sørlandsbenken

Freddy de Ruiter bruker Sørlandsbenken som kamparena i stedet for verksted for et samlet Agder.