Religionskritikk og demokrati

Det er underleg at Halvor Fjermeros går til åtak på boka «Levende tro».