Den grønne overkapasiteten får overraskende konsekvenser.

Vi er på vei mot fornybarsamfunnet. Alle land i Europa skal bygge mer fornybart. Danmark ser for seg 100 prosent fornybar energiproduksjon allerede i 2030. Dette gir ikke bare økt tilgang på fornybar energi, men også en generell overproduksjon av energi, som gir reduserte priser.

Grønt skifte får konsekvenser

Det grønne skiftet innen energi får følger for andre sektorer, for eksempel transportsektoren. En av konsekvensene er flere elbiler; drevet av det grønneste drivstoffet. En annen konsekvens er at diesel— og bensindrevne fremkomstmidler neppe har en plass i fremtiden.

Bussprodusenten Volvo tror byene er fri for dieselbussene om bare ti år.

Allerede nå skjer skiftet innen bussektoren. Elbusser ruller rundt i Stavanger i dag. Bussprodusenten Volvo tror byene er fri for dieselbussene om bare ti år. Krav til mer miljøvennlige transportformer, og mindre lokal forurensning, vil føre til det grønne transportskiftet.

Når alternativene først er på veien, vil markedet være med på å bestemme tilbudet. Vi kan for eksempel se at folk lar være å gå på den dieseldrevne bussen, men heller venter på neste elbuss.

Fyllestasjoner for gass

Det er ikke bare strøm som spiser markedsandeler fra diesel; gass gjør det samme. Hver dag sluker verdens lastebiler 1,5 millioner oljefat mindre enn før, som følge av konvertering til bruk av gass som drivstoff. Om noen år er tallet dobbelt så høyt! Kina har i løpet av bare tre år satt opp 3500 fyllestasjoner for gass i veinettet sitt. I hele Europa er det til sammenlikning bare 50 slike fyllestasjoner.

Norge er et av verdens fremste elbil-land. I april rullet elbil nummer 50.000 ut i det hjemlige veinettet. Hver femte nyregistrerte bil i Norge er nå en elbil. Antallet øker stadig ettersom nye, lekre modeller lanseres. Snart kan privatpersoner også kjøpe hydrogenbilen Mirai hos Toyota-forhandleren. Hydrogen kan lages med strøm i perioder med energioverskudd.

Snart kan privatpersoner også kjøpe hydrogenbilen Mirai

Andelen biler drevet av diesel eller bensin er altså synkende. En gang i ganske nær fremtid er transportsektoren basert på fornybar energi og gass. Den dagen er bilen og veien blitt ganske miljøvennlig.

Har vi fornybar energi nok til det grønne skiftet i transportsektoren? Ja, definitivt! Elbiler er energimessig lite ressurskrevende for samfunnet. I kraftmarkedet har introduksjonen av et stort volum elbiler knapt vært merkbar. Vi har fornybar energi nok til at alle nordmenn kjører elbiler, og i perioder med mye vann og vind kan vi også bruke energien til å produsere hydrogen.

Rapport fra Vestlandsforskning

Er elbiler i Norge miljøvennlige? Ja, definitivt! En rapport fra Vestlandsforskning (2010) slår fast at elbilen er den overlegne utslippsvinneren på langturer, forutsatt at elektrisiteten kommer fra fornybare energikilder. Elbilen kommer bedre ut enn alle andre transportmidler, inkludert toget.

Elbilen kommer bedre ut enn alle andre transportmidler, inkludert toget.

I Norge produserer vi elektrisitet utelukkende basert på fornybare kilder som vann og vind. Visst krever det mye strøm for å produsere batteriene, men i forhold til den energimengden som kreves for å omdanne råolje til diesel og bensin, så vinner elbilen før du har kjørt en kilometer. Dersom vi i tillegg lager batterier i fornybarland, som i Norge, så blir dette mer miljøvennlig enn dagens petrobiler.

Utsikter til en grønnere transportsektor gjør at det er fornuftig å bygge bedre veier. Om noen år kjører vi kanskje på firefelts motorveier mellom alle de største byene våre; trygt, miljøvennlig og kanskje så effektivt at vi velger bort flyet. Fra kraftmarkedet kan vi i alle fall melde at muligheten ligger der.