Skal vi ha veiutbygging som sikrer trafikk og trafikanter, da må vi ha midtdeler og sikker veibane med to filer i begge retning og sikker veiskulder. Da er vi opp i flere meters bredde. Og med den trafikkmengde som europaveiene nå må tåle tør jeg ikke tenke på hva det blir om 10 / 20 år. Da er det opplagt at man må bygge for fremtiden og da er man nødt til å ta noe av naturen. For å slippe å ta store naturinngrep legges mye i tunnel og da får vi et problem igjen: hva med sprengningsstein? Uansett, så blir det galt sett ut fra miljøhensynet. Men hva er alternativet? Noen som vil stoppe utviklingen?