For det første vil jeg si at jeg synes Nicolai er en lovende ung politiker som sikkert har en lys fremtid foran deg om du velger politikk som din profesjon.

Dersom du føler at vi herser med deg eller ditt parti, Høyre, eller at vi stempler deg og dine, så beklager jeg det, det er ikke hensikten.

Vårt anliggende er å skape et alternativ i lokalpolitikken i Kristiansand til det etablerte.

Med det mener vi at meninger på tvers av partiene, og da spesielt H, Ap og KrF, har blitt så like at det etter vårt skjønn kan true demokratiet og en sunn utvikling av byen vår.

Østeby bruker eksemplet med de tre store sakene fra forrige valgkamp: Gartnerløkka, havneflytting og Kunstsilo, og det er et godt eksempel på hvor enige de nevnte partiene er, og merkelig at de fortsatt forsvares disse sakene på tross av all fakta som har kommet på bordet etter at disse saken ble vedtatt i bystyret i sin tid, før vi var med.

I PP er vi flere som kommer fra næringslivet og som ikke har noen agenda eller ambisjoner om karriere i politikken, noe vi forøvrig i seg selv mener er problematisk da vi mener politikken bør bestå av folk flest og ikke profesjonelle politikere, men vi ønsker å si fra når vi mener at noe er gjort urett og da spesielt mht offentlig sløsing og ukultur av fellesskapets midler, noe igjen de tre sakene er eksempel på.

På formannskapsmøte sist uke uttrykte kommunens økonomidirektør bekymring for kommunens økonomi basert på den konjunkturen vi nå er i, og da er det viktig med en sunn økonomisk politikk, da skulle vi gjerne vært foruten gigantisk regninger på nice to have prosjekter, som disse 3 prosjektene er.

Byen vår er nå avhengig av at debatten går på sak basert på kunnskap og fakta ikke på person.

Vi må fokus på konstruktiv utvikling av byen vår og få mest mulig ut av hver offentlig krone snarere enn å angripe sine meningsmotstandere personlig.

La meg ta et eksempel: I den siste tiden har det vært debatt om AE sin fusjon med Gritre Energi.

Dette er både komplisert og komplekst, men vi alle kjenner på økte strømregninger som nå detter ned i postkassa og griper inn i økonomien vår hver eneste måned. Vi vet at årsaken til at strømmen er høy er fordi vi nå er en del av det europeiske kraftmarkedet med store strømkabler til kontinentet og en Acer-avtale, og i disse dager EU diskuterer nå ny kraftpolitikk og vår egen regjering strømstøtte til bedrifter.

Vi kjenner ikke omfanget og konsekvensene av dette ennå, annet enn at alle blør, og før vi gir fra oss enda mer av vår egen strøm, som er resultatet av en fusjon, så har PP sammen med flere andre kjempet hardt for å utsette fusjonen, mens H på sin side har kjempet for å gjennomføre fusjonen, selv med all denne usikkerheten og ulempene det kan medføre.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.