Gjennom våren og sommeren har Nils Nilsen, Pensjonistpartiet og sider som Argument Agder gjort flere «analyser» av kristiansandspolitikken med et uttalt mål om å stemple alle som er uenige med dem, som medlemmer av «sør som før»-klubben. Nå senest ble Fædrelandsvennens politiske redaktør stemplet på samme måte av Nilsen.

Det er kanskje en middelmådig hersketeknikk eller kommunikasjonsstrategi som fungerte i 2019, men ikke i 2022.

«Analysene» av spesielt nominasjonsprosessene i Høyre og Arbeiderpartiet kan for meg sammenlignes med et eventyr. I historien om De tre bukkene Bruse er det tre bukker som skal komme seg forbi trollet for å spise seg fete på setra. I vårt tilfelle er de tre bukkene Adriana Ruiz, Kenneth Mørk og Mathias Bernander. De må over broen og forbi monsteret for å vinne valget og innta ordførerens kontor.

Det store monsteret har tre hoder med hvert sitt navn: Kunstsilo, Gartnerløkka og konteinerhavn.

Ingen kandidater som vil vinne valg i Kristiansand, kan unngå dette monsteret. I hvert fall ikke etter Nilsen eller Argument Agders syn. Det er mange broer du kan gå over for å komme nærmere valgseier, men akkurat denne broa med akkurat dette monstret kommer du ikke unna.

Det er nemlig slik at nye kandidater for alltid skal hjemsøkes av disse tre sakene, spesielt hvis de var uenige med Nilsen og gjengen bak Argument Agder.

For uansett om Ruiz ville gått over broen for likestilling, Mørk for arbeidslivet, eller Bernander for idretten – må de alltid over broen med det trehodede monsteret. Det har ingenting å si hvilke saker kandidatene selv har løftet, og det betyr ingenting om de sier at de ønsker å rette blikket fremover for byen. Deres valgbarhet skal dømmes ut fra tre avgjorte og utdaterte saker.

Da er det åpenbart et paradoks at de som dømmer nye kandidater på gamle saker, gjerne er de samme som har skreket etter utskiftinger og fornyelse i partiene.

Det er en erkjennelse Nilsen, Argument Agder og flere burde gjøre etter å ha fulgt nominasjonsprosessene med et ensidig søkelys på saker kandidatene ikke lenger kan flytte fjell på.

Så skal selvsagt alle politikere tåle å bli kikket i kortene på hvilke avgjørelser de har vært med på å ta. Det skulle bare mangle. Men problemet er ikke at disse kandidatene ikke er åpne om hva de mener om sakene. Tvert imot. Problemet er at vi aldri kommer oss videre om vi skal fortsette å måle nye kandidater med nye visjoner – på hva de mener om avgjorte og gamle saker.

Ingen orker å være en del av den ønskede politiske fornyelsen dersom man aldri skal kunne diskutere noe annet enn avgjorte konfliktsaker. En åpenbar utfordring til Argument Agder, Nils Nilsen og alle som var uenige med flertallet om Kunstsilo, Gartnerløkka og konteinerhavn, blir å la den neste generasjon ledere for byen gå over nye broer.

Broen over det trehodede monsteret tilhører fortiden.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.