Eirik Furuseth skriver at denne rusdebatten ikke handler om «for eller mot narkotika». Joda Eirik, det er akkurat det den gjør. Investorene sitt innlegg starter uomtvistelig med at «vi har et oppriktig ønske om å bidra til at ungdommer tar avstand fra narkotika».

I samme åndedrag som han omdefinerer debattens tema skriver han: «Jeg håper alle kan være enige i at målsetningen må være å få et samfunn hvor skadene som følger av problematisk rusbruk blir lavest mulig.»

Uenig igjen! Hovedmålsetningen må være at vi reduserer rusbruken som igjen vil føre til mindre problematisk rusbruk! Rusbruk skaper faktisk problemer i seg selv. Det er langt bedre både for individet og samfunnet å ta problemet ved roten, før den enkelte utvikler et avhengighetsforhold. Når Mosvold/Gundersen involverer seg i forhold til ungdom på terskelen til voksenlivet, så er det nettopp et forsøk på å avverge noe som kan bli en belastning for oss alle. Disse ungdommene er ikke tunge narkomane. Det er sikkert flott ungdom som klarer seg bra. Men de lefler med noe som ikke alle vet helt konsekvensene av. Da trenger de rettledning av voksne folk med gode verdier.

Og hva er så Eirik Furuseth sitt bidrag i forhold til å ta avstand fra narkotika? Den 2/7-21 hadde han et innlegg i Fvn der han gikk til angrep på en kampanje på utelivsstedene som tok avstand fra narkotika. Kampanjens overskrift var: «BRY DEG, SI NEI TIL NARKOTIKA». Han reagerte spesielt på en linje om at «Klær og effekter med legaliseringssymboler for narkotika godtas ikke i lokalene». Der var han opptatt av det juridiske på bekostning av det viktige engasjementet mot narkotika! Han mente det var en uheldig stigmatisering av narkomane.

Gjennom «foreningen tryggere ruspolitikk» som han representerte, er det sterk argumentasjon for avkriminalisering. Når man går inn på foreningens hjemmeside, er det knapt så man tror det man leser. Der står det bl.a. følgende: «Flere reguleringsverktøy kan tas i bruk i ruspolitikken. For eksempel kan kvoteordninger begrense både overforbruk, illegal omsetning og bruk blant mindreårige – uten høye priser. Vi utvikler en modell som lar forbrukerne sette sin egen kvote for en periode, som hos Norsk Tipping, hvor både forbruker og industri blir belønnet for måtehold». Jeg er sjokkert!

Avkriminalisering av narkotikabruk vil utvilsomt gjøre terskelen lavere for å prøve dette for første gang. Jeg blir skremt av at så mange politikere virker å være positive til dette. Kampen mot narkotika synes å være litt på vikende front, men Gundersen og Moseid gir et viktig bidrag som en motvekt. Det har denne debatten vist. Temaet engasjerer fordi de fleste av oss kjenner noen som ikke har kontroll på misbruket sitt lengre. Og folk flest er fremdeles mot narkotika, men liberale rusforkjempere, gjerne velutdannede, synes godt i debattene om avkriminalisering.

Avslutningsvis klarer også de to investorene å gi elevene en liten leksjon i avtalerett. En avtale er en avtale. Når man bryter en avtale, så kan det få følger. Det kan også være grei lærdom å ta med seg senere i livet når det står mer på spill enn en skarve garasjeplass! 10 poeng til våre investorer!