Han sier «Den offentlige eldreomsorgen er en skam». Han nevner ingen spesiell institusjon, men favner alle syke/pleiehjem over hele landet. Jeg undres, har han besøkt sykehjemmene i Kristiansand?

Han sier det er provoserende tilstander: «Mange eldre opplever at de plasseres i rullestol, ingen mosjon, ingen fysioterapi, ingen aktivisering av de små grå cellene, ingen å samtale med, svært ofte får de ikke nok føde og heller ikke nok å drikke.»

Poenget hans er at det er mangel på personell, og at politikere må prioritere annerledes. Han mener ikke å kritisere de ansatte, sier han, for de sliter seg ut og gråter over å ikke strekke til.

Som ansatt på sykehjem i Kristiansand blir jeg provosert.

Det er riktignok ikke alt som er ideelt på våre sykehjem, men det er mye bra. Og det som beskrives er ikke den virkeligheten jeg tror mange som bor der eller har sine nærmeste der kjenner seg igjen i. Og det må være skremmende for de som søker om plass å lese dette.

Så jeg blir provosert.

Høy alder, mange sykdommer og stor funksjonssvikt er virkeligheten for noen mot slutten av livet. Da er omsorgen på sykehjem et gode. Det er funksjonstapet som er trist, ikke pleien.

Etter min mening er det høy kvalitet på det arbeidet som gjøres på sykehjemmene i Kristiansand.

Fysisk og sosial aktivitet inngår i alle daglige aktiviteter, tilpasset den enkelte beboer. Og måltider har høy prioritet. Dessuten er det et samarbeid med pårørende og frivillige for å gjøre hverdagen best mulig for de som bor på institusjon.

De ansatte jobber hardt, det er riktig, og vi kunne ha bruk for flere ressurser, men jeg tror mange ansatte opplever jobben som meningsfull og interessant. Det er stort fokus på fagutvikling. Og det er et godt teamarbeid.

Har du for eksempel besøkt Strømmehaven, Kristiansand kommunes nye hjem for personer med demens? Det er blitt et hjem, ikke en institusjon. Og på Vågsbygdtunet hvor jeg jobber, opplever vi hygge og god stemning i hverdagen. Vi gleder oss over konserter og allsang. Og hundebesøk er populært. Ved lunsjtider lukter det mat i avdelingen. Nå i juletida lukter det julebakst. Huset er pyntet med lys både ute og inne.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.