Det vil komme kjernekraft i Norge, la det ikke være tvil. Effektiviteten, forutsigbarheten og den lave arealbruken til et modulært kjernekraftverk er så bra at det vil være umulig for ethvert rasjonelt land å ikke ta i bruk de enorme mulighetene kjernekraft vil gi industri, næringsliv og innbyggere.

NHO slår gjerne et slag for vindkraft, men du vil aldri høre LO eller NHO tallfeste hvor mange vindturbiner må man ha for å ha stabil kraftproduksjon på2 TW/T i året som et modulært kjernekraft gir. Vindkraft er elendig sammenliknet med kjernekraft, det er ikke i nærheten av den samme stabile kraftproduksjonen på noen parametere. Jeg har arbeidserfaring fra prosjektledelse i National Oilwell Varco, og det finnes ikke mange med min bakgrunn som forsøker å si at vindkraft er bedre enn kjernekraft.

Men selv rasjonelle mennesker uten slik erfaring trenger ikke lese mange fagartikler for å skjønne at kjernekraft er overlegent sammenliknet med havvind eller landbasert vind. Så vil jeg slå fast følgende, det kommer kjernekraft i Norge.

Regjeringen har rekordlav oppslutning, og hvis det blir borgerlig skifte i 2024, vil det trolig bli planlagt og investert i kjernekraft. Jeg hadde heller håpet at NHO og LO kunne ta en konstruktiv rolle i å planlegge fremtiden, og arbeidet inn mot regjering og Storting på at Norge må begynne med kjernekraft.

På landsmøte til Frp, Høyre og KrF ble kjernekraft aktualisert som del av fremtidens kraftproduksjon. Det er i hovedsak Arbeiderpartiet, MDG og SV som motarbeider kjernekraft. Selv foreslo jeg at hvis vi kommer i regjering, så må man allerede i statsbudsjettet for 2025 legge inn midler til anskaffelse av et SMB kjernekraftverk.

Det at det er langt frem i tid er heller ikke riktig, det første modulære kjernekraftverket som kan serieproduseres står klar i Storbritannina i 2031. Jeg har vært med i politikken lenge nok til å se at offentlige administrasjoner, LO og NHO frykter at befolkningen skal få kunnskap om kjernekraft. Spesielt ser vi dette i Agder, det har vært arrangert flere konferanser om kraftproduksjon, uten at våre sterke fagmiljøer innen kjernekraft er invitert.

Sverige investerer tungt i kjernekraft, jeg er av den klare oppfatning at Norge må gjøre det samme. Kjernekraft kommer, spørsmålet vi i Agder må stille oss er om vi skal fossro etter båten når den har forlatt kaien, eller om vi skal sette oss på broa og ta ledelsen og bli landets hovedsete for kjernekraft. Min ambisjon og plan er klar, vi kan bli best i landet på kjernekraft, og jeg kan få det til.