Der Dagfinn er først ute med pennen, forsøker Frank Andersen å gi et tilsvar, men bommer på målet. Misforstå meg rett, Frank tar opp viktige saker, men han svarer i liten grad på Dagfinn Haarr sine betraktninger.

Hvordan Søgne kommune med sine planer (som Andersen fremhever) ville løst en pandemi lik den vi vi har vært gjennom vil vi aldri få vite.

Kommunen opphørte å eksistere over to måneder før Norge stengte ned. I beste fall ville den blitt løst akkurat så forbilledlig som vi fikk det til i Kristiansand. Noe av styrken i nettopp håndteringen av dette er at de gode kreftene i både Kristiansand, Søgne og Songdalen samarbeidet godt med praktiske tilnærminger.

Der Haarr fremhever synergiene i en sammenslått kommune, fremhever Andersen hvordan Søgne var en sentral del både i tidlig fase med testsenteret ved legevakten, og senere på legesenteret. Begge har rett, men for meg så er essensen her at vi klarte å ta hele kommunen i bruk. Det var sikkert dem fra byen som irriterte seg grønne over å måtte kjøre "helt til Søgne" for å teste seg, men det hadde de ikke vondt av. Vi som pendler hver dag til byen på jobb klager ikke.

Fokuset er på at det som var bra i gamle Kristiansand, er blitt enda bedre i nye Kristiansand, takket være en stor kommune med god kompetanse fra øst til vest. Søgne og Songdalen er en viktig del av dette regnestykket. Sammen danner alle disse et høykompetent fagmiljø, i god posisjon til å møte morgendagens problemstillinger. Dagfinn Haarr snakker ikke ned Søgne en eneste gang i sitt innlegg, slik jeg ser det.

At en fornærmet Frank Andersen mener at det var godt nok at miljørettet helsevern var en oppgave han hadde ved siden av alt annet, mener åpenbart ikke Dagfinn Haarr. Nå finnes det en egen avdeling som jobber med dette. Er det negativt?

Det jeg stusser mest over, er at der Frank Andersen etterlyser dokumentasjon, så tilbyr han heller ingen dokumentasjon selv rundt sine egne påstander. Overskiften om at "Søgne vil få en fullgod beredskaps- og helsetjeneste" er en av disse. Forhåpentligvis får vi aldri vite hvordan denne spådommen slår ut. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.