Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud reagerer. Ifølge Fædrelandsvennen uttaler han; «Jeg hadde skjønt det om det var veldig stor motstand mot prosjektet, men det oppfatter jeg at det ikke er her.»

Hvor har Hoksrud vært? Det har vært en betydelig debatt om dette private sentret for barnepalliasjon, løsrevet fra den offentlige helsetjenesten for de barna det gjelder, lokalisert ett sted i vår langstrakte land, langt av sted for de aller fleste hardt rammede barnefamiliene som trenger tilbud så nært som mulig der de bor.

Alle faginstanser med inngående kjennskap til dette saksområdet har vært mot. Norsk barnelegeforening, de barnepalliative team på sykehusene, de øvrige palliative fagmiljøene, de lokale barneleger i Kristiansand og landets største foreldreforening for barn med multifunksjonssvikt, Løvemammaene, har gått i mot. Statsstøtten har i mange år gått til effektiv lobbyvirksomhet som har fått en rekke velmenende politikere til å se bort fra at nesten alle faglige instanser sterkt fraråder et slikt privat senter.

Les andre debattinnlegg og saker om dette:

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.