Det skal være en av våre fremste styrker, at vi tar vare på vår ytringsfrihet og gjør det trygt å ytre seg, så lenge vi alle ytrer oss innenfor lovens rammer. For det er sånn, at det er ulike erfaringer, ulike liv og ulike verdier og tolkninger som gjør at vi er de vi er. Vi kommer fra forskjellige steder.

Jeg ønsker å gi min støtte til deg, og til alle unge norske jøder i vårt land. Og jeg vil gi min støtte til alle unge norske muslimer, kristne, de blant oss med en annen tro eller ikke-troende. For vi skal sammen være de kompliserte historiene som vi mennesker er, og det skal være trygt. Vi skal være uenige om politikk og tro, men sammen om menneskeverd og trygghet.

For, anonym norsk jøde, jeg tror at mennesker som er gode mot hverandre, gir grunnlag for å tåle forskjeller bedre. For å bryte meninger bedre, for å skape endring. Det er ikke det palestinske folk eller sivilbefolkningen på Gaza som har gått til angrep på Israel. Det er ikke det israelske folk som nå går til bakkeinvasjon. Det er ikke du som jøde eller jeg som muslim.

Vi skal stå med og for hverandre i de tingene vi kan gjøre noe med. Snakke med respekt, opptre med verdighet. Si at det som skjer av urett og grusomheter andre steder i verden, ikke kan rettferdiggjøres. Si at du som jøde, jeg som muslim kan gjøre en forskjell. Og at det kan begynne her, i vår trygge Kristiansand.

For også her er det ulikheter og forskjeller som ikke må feste seg. Vi må stå opp for hverandre. Siste rapport fra Holocaust, viser at det er en økning blant dem som mener at vold mot jøder og muslimer kan forsvares. Det er altfor mange norske ungdommer som blir holdt utenfor, som ikke får den jobben de er kvalifisert for, ikke får boligen de ønsker seg- på bakgrunn av identitet, tro eller bakgrunn. Det kan vi stå sammen om, gjøre noe med.

Jeg forsøker ikke å ufarliggjøre dine perspektiver, anonym norsk-israelsk jøde, for både antisemittisme og rasisme er alvorlig, og må bekjempes. Det skal vi gjøre med kunnskap og holdningsskapende arbeid. Det skal vi gjøre gjennom dialog og fellesskap. For du er ikke alene, det er heller ikke jeg.

Du er jøde, jeg er muslim. Men først og fremst er vi folk.