Når det er sagt, vi vil takke Emil Andreas Hansen for et veldig relevant innlegg, men vi oppfatter at hans tilsvar den 15. desember til vårt innlegg er tatt ut av vår kontekst.

I vårt innlegg fokuserte vi på den del av bilpolitikken som dreier seg om kjøp av nye personbiler og drivstoff til disse. Tidligere regjering satt et mål om at alle nye personbiler skal være elektriske innen utgangen av 2025. En politikk som løfter frem den minst forurensende teknologien vil alltid være viktig. Elbilpolitikken er særlig viktig fordi privatbilen i dag er en stor kilde til blant annet CO2 utslipp i vår region og i Norge.

Etter vårt syn bør en politikk som løfter frem mer klimavennlige personbiler konserveres og videreutvikles. Vi vil også ydmykt hevde at Norges politikk har vært viktig for det pågående teknologiskifte og for å bevege verdens bilprodusenter i en elektrisk retning. Skal vi i fremtiden kjøre bil må bilparken i stigende grad gå på annet drivstoff enn bensin eller diesel fordi utslippet av CO2 skal begrenses. Vi tillater oss derfor å hevde at elbilpolitikken er et av Norges viktigste klimatiltak!

Innlegget vårt var ment å påpeke dette og vi mener at nasjonale incentiver som gjør elbilen gunstigere å kjøpe fortsatt er viktig å opprettholde. Vi synes derfor at det er leit at SV, som jo er en forkjemper for elbilfordeler, nå støtter en regjering og en politikk som gjør det dyrere å kjøpe elbil i forhold til en fossilbil.

Alle seriøse analyser viser at en elbil gjennom livsløpet har mye lavere klimaavtrykk enn en fossilbil. Selv om batteriproduksjonen trekker opp klimautslippene fra elbiler er de fortsatt mer klimavennlige enn fossilbiler. Blant disse studiene er en studie publisert i 2020 i Transport & Environment. Ifølge forskerne bak studien er CO2-utslippene fra diesel- og bensinbiler nesten tre ganger så høye som utslippene fra elbiler.

Elbiler fører, som vi og de to debattantene Emil Andreas Hansen og Otto Randøy (fvn 19/12) er enige om, til CO2 utslipp. Vi mener at utslipp fra produksjonen bør tas med når vi omtaler utslipp fra elbiler. Etter vårt syn er tiden inne for å sette en utslippsfaktor på personbilen basert på type drivstoff, forbruk, forventet kjørelengde/ levetid, der klima- og miljø belastning ved produksjon og avhending også tas med (altså beregning av utslipp i ett livssyklusperspektiv). Vi mener følgelig også at begrepet 0-utslipp av CO2 er misvisende slik begrepet nyttes for elbiler pr i dag, og vi tenker at leverandører etter hvert bør kunne forventes å kommunisere dette mer presist. Samtidig er det jo slik at de tonn CO2 utslipp vi i vår by og i vårt fylke kalkulerer er de utslipp som er gjort hos oss. Dette er i tråd med internasjonale avtaler.

Selv om dette er spørsmål relatert til nasjonal politikk hadde det vært hyggelig om Emil Andreas Hansen, og for den saks skyld Otto Randøy, kontaktet en av oss. Vi i Kristiansand Venstre og Agder Venstre er i innspurten av vår programutvikling for neste kommune- og fylkestingsvalg og ønsker at vårt program blir så bra som mulig.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.