Hvorfor jeg spør om det? FN har en annen flyktning organisasjon som heter UNRWA. De har kun som oppgave å ta seg av palestinske flyktninger fra 1948. De har et budsjett på 1,6 milliarder dollar, 17 milliarder kroner.

Fakta: Israel sa Ja til FN vedtak om en del av den rest som stod igjen av det britiske mandatområde etter at Jordan hadde fått tildelt mesteparten 77 prosent. Araberne i området takket nei til den rest del som ble tilbudt dem og gikk til krig. De bad araberne i område å flytte seg for de skulle kaste jødene på sjøen. Selv med en enorm overlegenhet i styrker klarte de ikke det . Dette resulterte i ca. 750.000 flyktninger. Det spesielle er at for å bli kalt for flyktning måtte de ha bodd i området i minst to år. Nå har barna deres i 2., 3. og 4. generasjon arvet flyktningstatus. Slik at FN sier det er blitt 5,6 millioner. Palestinakomiteen og Odd Karsten Tveit opererer med 7,2 millioner.

Egypt hadde i besittelse Gaza fra 1948 til 1967. Jordan hadde kontroll på det de kalte Vestbredden fra 1948 til 1967. Da var det ikke noe initiativ for å opprette enda en ny palestinsk stat i de områdene. Israel oppfordret folk til å bli. I dag er det to millioner Palestina-arabere med israelsk statsborgerskap som bor innfor Israels grenser, etterkommere av de som ikke valgte å dra. Kun 4,2 prosent av dem kan tenke seg å bo i en palestinsk stat. De vet hva det vil bety av korrupsjon og ensretting. En uavhengig arabisk forskningsinstitusjon i Beirut, Institute of palestinian studies, kom med en rapport som sier at flyktningene ikke ble drevet ut. 68 prosent så aldri en israelsk soldat.

Samtidig, etter 1948, var det ca. 850.000 jøder som den gang bodde i arabisk/ muslimske land . De ble kjeppjaget og måtte bare etterlate store verdier i de landene. Hvor mange kroner ble brukt på dem? I dag er det mindre enn 10.000 jøder igjen til sammen i alle disse arabiske land fra den gang. I praksis er det jødefritt.

Hva bruker UNRWA 1.6 milliarder dollar til? Det har resultert i ca. 30.000 ansatte. 99 prosent av dem palestinere ansatt i helsetjenester og skoler og flyktningleire. Det er uomtvistelig slått fast at skolebøker og materiell er anti jødisk. Kartene viser et Palestina fra elven (Jordan ) til havet. Israel har ingen plass. UN watch publiserte 2. februar en rapport på 130 sider om hvordan ansatte på FN-drevne skoler sprer antisemittisme og oppmuntrer til terror.

PA brukte 2,5 milliarder kroner (2017-tall ) på premiering av terror mot jøder. Nå påstår ikke jeg at dette siste er finansiert av FN. Iran er nok en viktig bidragsyter.

PS. Stoler du på det som sendes ut av bilder fra Gaza? Hamas har full kontroll av bilder og budskap .Har du opplevd en eneste stemme inne fra Gaza som har kritisert Hamas? Det vil de ikke overleve. En britisk lege som jobbet ved det største sykehuset fikk streng og klar beskjed at det var deler av sykehuset han ikke fikk lov å bevege seg til.

Er FN til å stole på? Et annet FN-organ, UNESCO, vedtok 7. juli 2017 at Machpela- hulen hvor patriarkene (Abraham, Isak, Jakop og Sara) er begravet, er et muslimsk verdensarv-jordstykke. Samme år sa de også at Jerusalem kun er hellig for muslimer, og at jødene ikke har noen tilknytting til klagemuren. Da må en ha lov til å spørre, har de ikke lest verdens mest leste bok Bibelen. Der er Jerusalem nevnt 800 ganger. Jerusalem er ikke nevnt en gang i Koranen og deres store profet levde på 600-tallet etter Kristus.

Siden 2015 har FN vedtatt 140 resolusjoner mot Israel. 68 resolusjoner mot alle andre land til sammen. Tall pr. januar 2023.

PS. Det er 58 muslimske land. Iran har en klokke som teller ned til at Israel skal slettes ut (2040).

Motstanden mot Israel er profetert og skrevet om i Bibelen, les profeten Sakarja Kapittel 12.

En regner at i dag er det 360 millioner kristne i verden som er utsatt for svært høy eller ekstrem høy forfølgelse. Også her er muslimske land en versting i klassen.

Konklusjon: Vi har en åndskamp der islam er i førersetet og FN er nesten i samme divisjon.

Det tragiske er at Hamas holder egen befolkning som gissel i sin kamp.

Døm selv !  Er dette logisk eller er det antisemittisme ?