Han kommer ikke med noen som helst dokumentasjon for sitt syn, bare henviser til noen navngitte ”større filosofer som har reflektert over spørsmålene”. Dessuten nevnes tre bøker, alle skrevet av disse aggressive ateistene. Slike er ikke interessante i denne forbindelse, for det de har gjort, a priori, er, siden de mener Guds ikke finnes, å nekte for at en slik oppstandelse noensinne kan skje.

I stedet kommer Sigersvold langt ut på viddene, gjennomgår en rekke ting som ikke har noe som helst med det han protesterer på, å gjøre: kreasjonisme, Intelligent Design, karismatiske miljøer, Skapelsen, Universets alder, Babels tårn, språkforskning, Noas ark, keiserpingviner, Arktis, mammut, Sibir, Australia, skjørbuk, kenguruen, floden (det må være vannflommen han mener), skog, verdens tilblivelse, osv.

Sigersvold nevner imidlertid det ”å oppheve naturlovene”. De kristne har aldri påstått at Jesu oppstandelse var et brudd på naturlovene, men at det var den allmektige Gud, naturen og naturlovenes skaper, som intervenerte: ”Gud reiste ham opp fra de døde”, jf Ap.Gj. 2,24; 4,10. Trolig vil Sigersvold nekte for dette, men han kan jo ikke motbevise at Gud finnes og følgelig heller ikke at dette kan ha skjedd. I stedet påstår han: ”Jesus oppstandelse er og blir en religiøs forestilling, ikke en naturvitenskaplig realitet.”

Hvordan kan han vite det? Det som virkelig er interessant i denne forbindelse, det er hva de mange som har forsket på Jesu oppstandelse gjennom hele sitt yrkesliv, sier, ateistiske forskere, skeptiske forskere, troende forskere, historikere som forsker på Oldtiden, arkeologer? Det har jeg svart på i en annen artikkel, i et tilsvar til Jon Samael Tønnessen.