Jeg er helt enig. Vi har mye av det som skal til for å løfte landsdelen og bli en region for tech, innovasjon og utvikling. Sørlandet har fin natur, vakre mennesker og god næringspolitikk, samt ledende universiteter og utdanningsinstitusjoner.

Vi har risikokapital representert ved blant annet Skagerak Ventures, Å Energi og Arendal Fossekompani, og vi har mange gründere som bygger seg opp på Sørlandet og retter seg ut mot verden.

På tross av alt dette har vi noen utfordringer knyttet til regionen. Det viser seg at vi kan bli flinkere til å tiltrekke oss folk med den kompetansen vi trenger nå, og i årene fremover. Arbeidsmarkedet på Sørlandet er stadig relativt nettverksbasert og enkelte opplever at det er utfordringer knyttet til å passe inn på Sørlandet.

Tilflyttere kan oppleve utfordringer med å finne jobb til ektefeller, og kanskje det er noe med omdømmet vårt som sørlendinger, at det er vanskelig å bli kjent med oss, komme inn i varmen og bli akseptert som sørlending?

Hva om vi går sammen om å bygge et nytt bilde av Sørlandet? Hva hadde skjedd om kommunen, fylkeskommunen og næringslivet hadde gått sammen om å fronte Sørlandet som Norges mest fleksible og familievennlige region å jobbe i.

Hva om alle viste at på Sørlandet kan du få firedagersuke, være med å bestemme din egen arbeidshverdag og kombinere jobb og famille slik det passer deg best?

Jeg tror at vi sammen kan finne frem til gode løsninger som både er til nytte for arbeidstakere og som skaper et mer levende og effektivt arbeidsliv. Jeg tror dette vil være med på å fronte Sørlandet som den foretrukne regionen for arbeidstakere og bedrifter som vil tenke nytt og være med på utviklingen. Nyutdannede vil velge Sørlandet fremfor Oslo eller utlandet, vi vil få flere tilflyttere og flere bedrifter som vil dra nytte av posisjonen vi har tatt.

Vi har nå flere eksempler på at det lønner seg å tenke nytt rundt den tradisjonelle måten å jobbe på. I Odsherred kommune i Danmark oppnådde de gode resultater for ansatte og innbyggere når de gikk over til firedagersuke. Kort fortalt fikk de ansatte være med å bestemme når på dagen de helst ville jobbe, og det resulterte i at flere av kommunens tjenester var tilgjengelige for folk når de trengte hjelp.

På Sørlandet må vi finne vår egen måte, og jeg tror vi er modne for å starte et pilotprosjekt for å utvikle fremtidens arbeidsliv slik at vi blir den foretrukne regionen for de menneskene vi vil beholde, de som vi vil tiltrekke oss og for å sørge for at flest mulig velger å bo i vår flotte landsdel.