Er det noen som vet hvilke konsekvenser dette har for elever, så er det lærerne. Lærerne bryr seg om elevene hele året, alltid. Når lærerne streiker, er det mange som bryr seg om konsekvenser. Blågestad skriver at lærerne trekker lett på skuldrene. Det kan jeg love deg vi ikke gjør, men hun har rett i at vi peker på KS. For ansvaret for denne streiken ligger hos KS. KS avviser alle våre løsningsalternativer og viser ingen vilje til å finne en løsning som kan avslutte streiken og som alle parter kan leve med.

Streiken vår handler om lønn, men den handler indirekte om elevene. Det er mange som synes det er frustrerende at denne streiken går ut over elevene som en tredjepart. Men vi gjør dette nettopp for elevene våre og for framtiden til den norske skolen. For vi er opptatt av konsekvenser også på lang sikt. Konsekvensene av at svært mange elever i norske klasserom får undervisning av personer som overhodet ikke er lærere. Nesten 1 av 5 som underviser har ikke godkjent lærerutdanning. Lærernes kunnskapsgrunnlag er sammensatt og komplekst, og fag, didaktikk og pedagogikk er nært bundet sammen. Bare lærere er lærere. En undersøkelse Respons analyse nylig har gjennomført på vegne av Utdanningsforbundet viser at hele ni av ti mener det er viktig at barna deres undervises av lærere med lærerutdanning. Samtidig er det få foreldre som vet om barnas lærere har lærerutdanning eller ikke.

Det er nok nå. Nok bagatellisering av lærermangelen. Nok av at de som har det politiske ansvaret for norsk skole, ikke sikrer elevene det aller viktigste for undervisningen – lærerutdannede lærere. Nok nedsnakking fra arbeidsgiverrepresentanter som hevder at lærere er høytlønnede folk som bare klager. Vi er lei av å være lønnstapere. Vi er lei av at kompetansen vår ikke verdsettes i ord, handling og i lommeboka. Vi er lei av lave ambisjoner. Vi er lei av at KS ikke erkjenner utfordringene med dårlig lønnsutvikling og lærermangel.

KS er en politisk organisasjon. Lærermangelen og hvordan man skal løse den er politikk. Men nå tar ingen det politiske ansvaret for det «mandatet» KS skjuler seg bak. Vi vil se vilje, handling, konkrete tiltak og et lønnstilbud fra KS som viser vei. Vi vil se lokale og sentrale politikere som forplikter seg til konkrete tiltak som kan sikre alle elever det de trenger i all sin undervisning – lærerutdanna lærere.

7 av 10 støtter streiken. Tusen takk!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.