Det røyner på nå. Streikeretten er hellig, lærerne som er i streik, har en god nok sak, men de strekker strikken langt.

Det er alltid viktig for streikende å skule til opinionen, det offentlige ordskifte, for å passe på at forståelsen for streikekravene ikke drukner i sympati for prisen som ofrene må betale. Den alltid uskyldige tredjeparten. En dårlig kommunisert eller håndtert streik kan skade saken på sikt. Gjøre det vanskeligere for lærere å etablere velvilje overfor lønnskravene deres, selv om de er rimelige. Gjøre at det blir mange kamper og omkamper. Gjøre relasjonen mellom lærere og resten av samfunnet mer komplisert. Skade relasjonen mellom hjem og skole. Lærer og elev.

Det er ikke sikkert at de elevene i videregående skole som har fått skrelt ned timeplanen sin siden skolestart, synes det er rimelig at det er de som skal betale for at det viktige læreroppdraget prissettes av samfunnet. Hva har det med dem å gjøre? De har bare vokst opp og gått på skole og prøver nå å sko seg for et utdanningsløp, som sikkert alle voksne rundt dem alltid har oppfordret dem til.

Noen har full skole. Andre har gym.

Og greit nok. Det er alltid en uskyldig tredjepart i streik. Det gjentar også lærerorganisasjonene, mens de trekker akkurat litt for lett på skuldrene og peker på KS.

Men – det var lærerorganisasjonene som bestemte seg for timingen her, tidspunktet for å erklære krig. Og akkurat denne høsten er den uskyldige tredjeparten en generasjon med pandemiofre og ungdommer som ikke har hatt verken normal skole eller normal fritid på årevis. De var ofre lenge før denne streiken startet, og nå er de det bare enda mer.

Og det er deres egne lærere som dytter dem enda lenger ned i grøfta. For sin egen lønningsposes skyld.

Det er også noe vanskelig med streikestrategien her. Det dypt urettferdige i hvor tilfeldig og knallhardt den rammer. Unge står i det viktigste i livet sitt, den helt livsavgjørende utdanningen sin, men omstendighetene er helt vilkårlige. Noen har full skole. Andre har gym.

Elever i Bergen har for eksempel regnet ut at de allerede har gått glipp av hele ti prosent av skoleåret, mens andre altså ikke er rammet overhodet. Og etter at streiken startet har den blitt trappet sakte opp. Sakte og seigt. Med så små skritt at det ikke blir tvungen lønnsnemnd, bare en uendelig langsom seigpining av en utholdenhetsstrategi som de unge streikeofrene står og blør i hver eneste dag. Og hver eneste uke.

Det fremstår kaldt manipulerende – i hvert fall når ofrene i denne streiken er unge og barn. Som er mer av en uskyldig tredjepart enn det som vanlig er i mange andre streiker. Og allerede hardt skadet.

I skolekretser som er rammet, står foreldre og dirrer av frustrasjon og harme. De har ungdommer som har en time her, og kanskje en der. Fri flere dager. Så plutselig en dobbelttime. Dagene blir fragmenterte og kaotiske, ingen rytme for verken læring eller lesing. Eller søvn og mat. Og å lese hjemme – de har kanskje fått helt nye fag, de vet ikke hvor begynnelsen eller slutten er.

Disse elevene er hardt rammet av pandemien. Denne høsten skulle være den nye starten. Mange av dem har aldri hatt eksamen, og for dem som er i sitt tredje år på videregående er det kritisk. Til våren skal de ha sine livs viktigste prøver, få karakterene som helt nådeløst avgjør hvilke studier de kommer inn på. For etter eksamen står ikke dørene vid åpne, på populære studier er det ekstreme karakterkrav. Og de som går ut fra videregående i år, skal ut og konkurrere om studieplassene med pandemielever som fikk kunstig høye avgangskarakter, som flere rapporter har vist. Fordi de ikke fikk eksamen. Og kanskje fordi lærerne ville bøte på den veldig variable undervisningskvaliteten under smittevernstiltak og nedstengning.

Disse elevene er hardt rammet av pandemien. Denne høsten skulle være den nye starten.

De fleste synes vel at høy utdanning skal belønnes. Mange synes selvfølgelig at lærere fortjener lønnsvekst, som alle andre. Alle vil ha kvalitet i skolen. Og alle er enige om at læreryrket er viktig. I utgangspunktet er det grunn til å tro at mange heier på lærerne.

Men nå virker det som flere og flere mener dette er en sak de voksne må ordne opp i. For nå er det voksne, organiserte lærere på den ene siden. Og voksne KS-ansatte på den andre. Mot barn og unge.

Det er veldig feige lag.

Debatt

  • Fædrelandsvennens debattregler finner du her.

Hva mener du? Si din mening. Husk fullt navn!

Send inn
Karen Kristine Blågestad

Tusen takk for engasjerte og gode innlegg alle. Noe må vi vel være enige at vi er uenige om.

Jeg har altså sympati med lærernes krav, men synes timingen, strategien og uttaket er veldig diskutabelt. Og forstår godt de unge som føler seg kastet under bussen. Lærere holder fram sin streikerett, som de for all del skal ha, men ingen holder frem de unges utdanningsrett.

Og diskutabelt er det jo, om man støtter streikestrategien nå eller ikke. Det viser jo alle ulike og gode meninger her.

Igjen, vurdering er komplekst og sammensatt, og jeg har altfor få tegn her til å forklare hvorfor en slik antagelse er feilaktig. Eksamen er ikke en avsjekk på om standpunkt er korrekt, men et øyeblikksbilde av en elevs kompetanse på én bestemt dag i møte med et utvalg oppgaver. Samlet kompetanse er noe ganske annet og prøves på ulike vis gjennom et skoleår. Den nye læreplanen er klar på dette punktet. Etter to års beinhard jobbing i pandemi og et vanvittig elendig lønnsoppgjør nok en gang er det ikke så rart at vi sier fra, for vi blir ikke hørt på andre måter. Ballen ligger hos KS.

Bjørg Irene Samuelsen

Vurderingsspørsmålet er et meget vanskelig og sammensatt spørsmål, som det kontinuerlig diskuteres og jobbes med på skolene rundt om i landet. At man i en slik tekst griper til læreres udugelighet (nok en gang) som forklaring på pandemiens karakternivå, og at du i ditt svar her utelukker at noe annet kan være mulig årsak til dette sier veldig mye om holdningen til lærere og vår profesjonsutøvelse. Tydelig og greit i forhold til hvor denne avisen står i saken, men uholdbart som argument i en debatt som handler om forhold mange tror de vet mye om, men som få faktisk har satt seg skikkelig inn i.

Bjørg Irene Samuelsen

Hei igjen, jeg mener ikke at lærere er udugelige. Tveritmot, vil jeg si. Mange er veldig, veldig flinke. Men jeg tror ikke det er spesielt omstridt blant verken skoleforskere eller utdanningsmyndigheter å mene at «et slags plaster» på såret ble gitt til mange som standpunktkarakter. Og at lærere ble fristet til å være litt rause, og slapp den avsjekken eksamen vanligvis er. Ingen andre gode forklaringer har uansett kommet med det høye karaktersnittet disse årene - jeg ser du heller ikke har noen? Hvis antakelsen om litt raus karaktersetting er tilfelle så synes jeg heller ikke det er udugelighet, det er forståelig, men det gjør konsekvensen nå mer urettferdig for noen.

Karen Kristine Blågestad

Mange gode poeng her.

Mange arbeidstakere har rett til avspasering, men arbeidets kararakter og omfang muliggjør ikke avspasering i noe særlig grad.

I hvor stor grad verdsetter den enkelte lærer friheten til fritt å kunne avspasere i alle skolens ferier?

Trond Rannestad

Jeg kjenner jeg har blitt så provosert i det siste over streiking og streikerett. Pilotstreik, lærerstreik, sykepleierstreik osv. Alle skal ha mer, fordi alle andre har mer. Javel, da kan vi løse det problemet med at alle går ned i lønn da, og at ulike yrkesgrupper får mer lik lønn, og så kan folk lære seg å bli mer takknemlige for det de har. Pensjonistene kan få mer inn på kontoen hver måned og andre med lav inntekt kan få mer slik at det blir mer rettferdig fordeling. Så kan vi få slutt på den streiken som bestandig rammer uskyldig part.

Ja, til mer rettferdig fordeling av pengene!

Kristina Strande

KS har blankt avvist alle forslag til løsning fra UDF sin side. Det er uansvarlig. Forøvrig setter jeg svært liten pris på at du her mer enn insinuerer at lærere delte ut kunstig gode karakterer for å dekke over manglende kvalitet på undervisningen i pandemi. Det er en feig og særdeles ubegrunnet påstand som du kunne ha spart deg.

Bjørg Irene Samuelsen

Hei og takk for ditt innspill. KS har ansvar, som lærerorganisasjonene. Strategien for streiken - det er bare lærernes ansvar og det er det jeg prøver å reise en debatt om. Og til det siste - det er vanskelig å finne en god forklaring på det høye karaktersnittet «pandemi-elevene» uten eksamen fikk. Hva kan ellers være forklaringen?

Karen Kristine Blågestad

Lærersiden burde for lengst satt seg til forhandlingsbordet og vært romslige. Streiken rammer beinhardt den gruppen de sier de kjemper for; elevene. Og den rammer svært skjevt, med kun enkelte kommuner/skoler. Det er en seigpining av elevene de burde holdt seg for gode for. Lærere tjener heller ikke spesielt dårlig, bedre enn de fleste offentlige ansatte. Og i Oslo har lærerne godtatt lignende resultat.

Kjetil Refsnes Jørgensen

Streik fungerer ikke i det offentlige. Streikeretten bør bort. Kloke hoder bør sette seg ned og prøve å finne en annen modell. Arbeidsgiver sparer penger, atbeidstaker får lønn nesten som vanlig. Ingen presses til å finne en løsning

Frode Jensen

Må ærlig innrømme at jeg ikke har sans for måten lærerne på en kynisk måte skyver elevene foran seg i denne streiken. Er helt enig med Blågestad at lærerne kunne ha skånet elevene bedre ved å organisere streiken annerledes. Lærernes forståelse for de streikerammede elevene blir som tomme ord så lenge de fortsetter å ture fram som de gjør. Det er ikke nok bare å snakke om fremtidige elevers læringsmuligheter. Det er tross alt dagens elever som nå bærer byrden!

Inge Solvik

Streik i det offentlige er ett underlig skue uansett, arbeidsgiver "sparer" penger, de streikende risikerer ingenting, kun tredjepart som lider, i motsatt til streik i det private, hvor arbeidsgiver taper penger, og i verste fall kan bedriften tape såpass at arbeidsplassen er borte.

I tillegg utfordres vel frontfagmodellen her også.

Alf Olav Strædet

Takk for din mening, tenker vel at offentlig ansatte også må ha streikerett, inkl lærere, men det er så langt i denne streiken ingen som problematiserer de unges utdanningsrett. Det er, synes jeg, problematisk.

Karen Kristine Blågestad

Dårlig timing? En streik faller aldri beleilig.

Det at barn og unge blir tredjepart her er jo tragisk, men det er nå engang de lærerne jobber med. Dette kan ikke frata streikeretten for en slik profesjon. Reaksjonene hadde vel ikke vært så ille om arbeiderne på Hennig Olsen hadde streiket, selv på sommeren...

Nils Martin Nilsen

Hei, og takk for engasjement. Det er ikke snakk om ta fra noen streikeretten, men er timingen riktig? Strategien? Kunne man sett for seg andre måter, bytte på skoler som tas ut f eks? For å ta vare på ungdom som har vært rammet i flere uker?

Karen Kristine Blågestad

Personlig, som en vidergående elev selv, mener jeg streiken er høyst nødvendig. Streiken som er nå, er med på å sørge for at alle kommende generasjoner av både lærere og elever får som fortjent. Underbemanning er et stort problem i kvinnedominerte yrker. I pandemien spesielt har vi sett hvor viktige disse jobbene har vært og hvor mye de har stått på, det burde også vises på lønna. Lærerne er tvert imot manipulerende og kalde, mange er utslitte etter en pandemi men alle fortsetter å stå på. Da er det bare en selvfølge og det eneste rette at de får betalt for jobben de gjør❤️

Oda Håland Larsen

Hvem strekker strikken langt? Bør ikke KS være den som får skylden for streiken? Jeg fikk u dag mail fra utdanningsforbundet. De har prøvd å forhandle med KS men møter bare motgang. Det er KS som til syvende og sist er ansvarlig for denne streiken. Tror ingen lærere streiker uten vondt i magen for de barna som sittet hjemme - men dette vil lønne seg for barna våre i det lange løp

Få KS på banen så det blir en slutt på streiken og en bedre skole i framtiden!

Lene Mayer

Hei og takk for innspill. KS har opplagt også ansvar, men jeg mener det kanskje er grunn til å stille spørsmål ved timing og strategi? Synes de unge betaler en veldig høy pris nå. Noen av dem.

Karen Kristine Blågestad