E-sportutøvere tilegner seg kompetanser som er relevante også utenfor e-sportens arena, og åpner opp et bredt arbeidsmarked med mange karriereløp. Nå skal verdens første studium innenfor e-sport og gaming for de som har falt utenfor arbeidslivet starte opp, i Kristiansand!

I en kronikk i FVN 4. juli har Næringsforeningens ressursgruppe «Flere i arbeid» spennende tanker og ideer om hvordan vi kan redusere antall personer i utenforskap. Tall fra NAV viser at det er på Sørlandet og i Nordland utenforskapet er mest markant. Ressursgruppen mener «arbeidslivet fremstår som hermetisk lukket for mange, selv med et glødende arbeidsmarked hvor rekrutterere melder om få søkere».

Ressursgruppen hevder det ikke handler om hva den enkelte skal bidra med inn i en satt kultur, men hvordan kulturen kan ta imot en ny ressurs og utvikles sammen. «Det er ikke er nok å inkludere, en må bruke det mangfoldet som bor i hver enkelt.»

Nettopp dette står sentralt i prosjektet GameOn, initiert av arbeidsinkluderingsbedriften Varodd, i samarbeid med blant annet NAV og UiA. De vil starte verdens første studium innenfor e-sport og gaming for de som har falt utenfor arbeidslivet.

Målet er å hjelpe mennesker som er havnet i utenforskap, men som er lidenskapelig opptatt av gaming. Det skal være 1 års tilrettelagt studie i regi av UiA som blir godkjent som formell studiekompetanse og tildeler studenten 60 studiepoeng. Dette kan brukes enten videre inn i andre akademiske utdanningsløp, eller som en døråpner for ansettelse i næringslivet. Studiet blir en blanding av praksis og undervisning. Per dags dato er Agder Energi og Elkem med på laget som bedrifter som ser for seg at disse studentene bidra til en digital omstilling. Men mange bedrifter har vist interesse og det er ønske om at flere kan bli med. Også Cultiva ser på mulighetene for å bidra.

Stadig flere deler av arbeidslivet både nasjonalt og internasjonalt ser mulighetene for å utnytte det potensialet som ligger i kompetanser utviklet gjennom e-sport. Det kan være innen robot- og droneteknologi, helse/rehabilitering og trening/ernæring. Karrieremulighetene er gode innen flere segmenter av næringslivet.

Venstre har i flere år arbeidet for anerkjennelse av e-sport og gaming, både nasjonalt og lokalt i Kristiansand.

Etter forslag fra Venstre har bystyret vedtatt at e-sport og gaming skal anerkjennes som idrett ved å gi arrangementer tilgang til kommunale arealer på lik linje med annen idrett. Venstre vil fortsette å jobbe for at en gjennom e-sport og gaming kan skape nye arbeidsplasser og nye næringer.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.