MDGs Marte Ulltveit-Moe gjør et modig forsøk i å skape en motsetning mellom Frps politikk og det å tilrettelegge for en vakker by. Hun nevner en rekke eksempler som Frp har stemt for, og er dermed en del av et polariserende ordskifte hun selv pleier å være motstander av. Det er heldigvis ikke slik jeg kjenner Marte, men innlegget hennes krever et svar.

Byutviklingspolitikk handler om å veie ulike hensyn. Enkelte ganger må man stemme for prosjekter man ikke nødvendigvis jubler for, det kan være som et resultat av at utbygger har vært i lange forhandlinger med kommunen, slik at et nei til utbygger gjør at vi går glipp av helt nødvendig utvikling av kommunen vår.

Kristiansand kommune skal legge til rette for næringsliv, ha en ja-holdning og ha forutsigbare rammebetingelser for utbyggere. Det å kaste et prosjekt i tolvte time er useriøst, selv om MDG ofte gjør dette for å markere seg. Jeg tror egentlig Marte og MDG er glade for at de har Frp, slik at de selv kan markere seg på symbolpolitikk, samtidig som Kristiansand forblir en troverdig og seriøs aktør i møte med utbyggere.

Jeg ser ingen grunn til å gå i detalj i MDGs forsøk på å sette det å være for en vakrere by mot det å ha en seriøs holdning mot utbyggere, og de som ønsker å tilgjengeliggjøre alt byen har å tilby til flere (slik som at flere båtplasser gir flere tilgang til sjøen, ikke bare de rikeste blant oss). Både MDG og Frp har stemt for prosjekter med modernistisk arkitektur.

Jeg vil heller si at det er bra at MDG endelig har gått inn i arkitekturdebatten, og vil ha mer tradisjonell arkitektur i byen vår. Vi trenger alle krefter for en vakrere by. Jeg er eksempelvis svært glad for at MDG ble med på å stemme mot det nye fylkeshuset som var tegnet i DDR-stil, til store protester fra naboene. Dessverre ville flertallet noe annet.

Det MDG derimot bør reflektere rundt, er hva en hodeløs fortetting rundt «metroaksen» (eller «bussruta» som det egentlig burde hete) og i sentrumsnære områder, samtidig som man fjerner parkeringsplasser gjør med funksjonalitet, arkitektur og estetiske utrykk i ellers harmoniske nabolag. Om alle skal bo oppå hverandre, vil det kreve flere bygg i glass og betong (arkitektur som gjør oss mer ulykkelige). Frp mener det er bedre at vi tar hele kommunen i bruk og utvikler mer av den, fremfor at vi presser flest mulig folk inn på området som allerede er på bristepunktet.