Det er nesten så en kjenner seg hensatt til middelalderens avlatshandel med strømpris som vår kollektive offergave for å unngå skjærsild og evig pine.

Folk flest og våre mange virksomheter har en mer rasjonell og smertelig faktabasert tilnærming til den konstruerte pengepressa. Det er kun hovedstadspressen som lar seg imponere og ruller ut seksere for myndig lederskap.

Fædrelandsvennens fredagsutgave 26. august fyller 11 – 12 sider med energistoff. Fordeling av utbytte fra pengepressa og strømkrisa i Europa er i fokus. Min sekser går til Einar Holmer-Hoven. Holmer-Hoven er bekymret over galopperende strømpriser «...helt ute av kontroll. Og vi er fortsatt bare i august».

Det som er uvirkelig for oss vanlige folk, er hvordan et nødvendig fellesgode som det koster under 12 øre/kwt å produsere, som vi selv har bygd opp og eier, og som vi har flere års lagerbeholdning av, plutselig ble et knapphetsgode til 700 øre/kwt, men kun i vår del av landet.

Våre fremste ledere masseproduserer forklaringer. Forklaringer kledd av før lyset ble slukket i Arendal. Putin, tørrår, gasspriser, for liten produksjon i Norge, moralske forpliktelser overfor dem som skjenket oss covid-vaksine..., oppfinnsomheten er det kun pressen som er naive nok til å la seg sjarmere av.

«Vi er ansvarlige og holder igjen på vannet», uttaler toppsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi. Etter vår statsministers formaninger 24. mai 2022 forsvant 2,2 Twh i juni, 1,4 Twh i juli og 1,2 Twh i august. Alt fra NO2. Samlet 9,2 Twh bare til nå i 2022. Hvor mye av de 4,4 Twh Agder Energi produserte i første halvår som gikk til eksport, får vi neppe vite. Det vi vet er at vi tappet batteriet, eller vår forsyningssikkerhet om du vil, til høystbydende, gjennom hele sommeren. Tilsiget ligger litt under middels, men våre magasiner er under historisk lavmål – i august. Det er eksport som truer vår forsyningssikkerhet. Nå truer våre naboland oss med tvangseksport.

Det er likevel et annet forhold som ryster folk flest. De siste brikkene er i ferd med å falle på plass. Bildet viser en selvpåført krise som truer velstand og selvstendighet. Folk flest forstår at «systemet som har tjent oss vel» er et rigget system. Det er ikke rigget for å tjene oss, solidaritet til andre eller for å redde verden, nei, det er en krise rigget utelukkende for å maksimere inntjeningen til de få på bekostning av folk flest.

Statsnett Markets fikk på vegne av staten i oppgave å omsette vår strømproduksjon til fellesskapets beste. Samfunnsoppdraget ble løst via Nord Pool og kraftbørsen Euronext Nordics som i dag eier 2/3 av børsen med Statnett som 11 prosent minoritetseier. Nasdaq kjøpte siden hele den finansielle børsen av NordPool. Børsen eier vår kraftomsetning både fysisk og finansielt. Børsen omfatter i dag strømhandel med et 20-talls europeiske land.

Det som virkelig bør få folk flest til å forlate godstolen, er imidlertid at vi står uten et lederskap som kan vår vedtatte energilov.

Kombinert med en voldsomt økt eksportkapasitet fra Norge i 2021 hvor vi har påtatt oss leveringsforpliktelser, ble det velfungerende norske markedet koblet direkte mot et dysfunksjonelt europeisk marked. Et marked med så vel priskrise som et bunnløst behov for stabil fornybar energi og en krig som destabiliserende tilleggsfaktor. Børsens algoritmer styres kun av et grunnleggende prinsipp. Høyest oppnåelig pris til produsent basert på markedets etterspørsel.

Spagaten Støre forsøker for å bøte på skadene, er uavgrenset økt produksjon samtidig med uavgrenset økt konsum. Støre fortjener prisen for tidenes greske tragedie.

Det som virkelig bør få folk flest til å forlate godstolen, er imidlertid at vi står uten et lederskap som kan vår vedtatte energilov. Den som sier at vi skal forvalte vårt arvesølv – vannkraften - til felleskapets beste for å sikre rimelig strøm til land og folk. Nei da, nå er realitetene blitt slik at vi kan bryte menneskerettighetene, ofre vårt urfolk, ekspropriere andres eiendom, la utenlandske kapitalinteresser få pantsette industrifester i våre naturområder for milliarder, og servere regningen på 700 øre/kwt til folk flest og våre energikonsumerende virksomheter. Vel å merke går prisen enn så lenge kun ut over oss som er så uheldig å bo i sør. Selv en børs må ha tilgang til varen som skal omsettes, vet du.

Kanskje en idé å justere litt på systemet som har tjent oss vel?

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.