Vi kan ikke basere valgene våre på hvordan situasjonen kunne vært om Kristiansand, Songdalen og Søgne ikke ble slått sammen. Det handler om å se situasjonen vi står i nå, og ta gode valg ut fra den informasjonen vi står med i dag. Kommunene har blitt sammenslått. Det er et faktum. Nå må vi se på hva som er best for den kommunen vi har i dag, og ikke de som var der i 2016.

Vi i Unge Venstre lurer på om Senterungdommen mener det er demokratisk at andre skal få ta valg som omgår deg uten at du får si noe om det. Demokratiet handler om at folk skal få ta del i beslutninger som angår dem. Hvorfor vil Senterungdommen og Senterpartiet stenge ute en stor gruppe som beslutningen angår? Konsekvenser av en kommuneoppsplitting angår alle i kommunen. Det er da urimelig å bare spørre deler av befolkningen om man skal dele kommunen eller ikke.

I Søgne og Songdalen var det få som valgte å stemme i de rådgivende folkeavstemningene. Disse avstemningene har slik sett lite demokratisk tyngde. Uansett må vi leve med hva dagens virkelighet er, og hva konsekvensene av en kommuneoppdeling vil bli.

Kapasiteten til å levere tjenester i de eventuelt oppdelte kommunene Søgne og Songdalen vil bli svak. Pengene og de flinke ansatte som nå kan bli sløst på oppdeling, kunne blitt brukt på bedre tjenester i hele kommunen.

Til sist syns vi det er merkelig at Senterpartiet, som sier de er et parti for lokaldemokratiet, nå vil endre loven for å tvinge Kristiansand til å holde en folkeavstemning. Ekte demokrati er å lytte til innbyggerne i hele kommunen, ikke lytte til aksjonister.