Rolf Wilhelmsen synes tydeligvis at jeg har tatt for mye Møllers tran når jeg hevdet dette. Men det må da være lov å ha litt hårete mål når bystyret nylig har vedtatt at vi skal ha «kultur i alt vi gjør».

Andre momenter for at vi skal lykkes i å bli en kulturby i toppsjiktet er blant annet: •Cultiva-stiftelsen, med en forvaltningskapital på 2,3 milliarder kroner, har som formål å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å støtte prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet. •Kilden teater og konserthus - en kulturarena av høy klasse.

Kunstsilo et spektakulært kunstformidlingsbygg

•Knuden kulturskole - med Norges flotteste kulturskolebygg plassert på Odderøya, og med nye kulturarenaer også på Tangvall og Nodeland. •Kompetansesentere på høyt nivå innen de fleste kulturutrykk. •Kulturhuset Kraftverk er Kristiansands nye møteplass for kunst, kultur og kunnskap. •Gode bibliotek- og kinotilbud.

Og snart kan forhåpentligvis byggingen av Vest-Agder-museet sitt nye formidlingsbygg på Odderøya starte opp. I tillegg må det nevnes at frivilligheten i Kristiansand er et viktig bidrag i kommunens kulturliv.

EUs kulturfaglige ekspertjury har bestemt at Bodø blir Europeisk kulturhovedstad 2024. Det blir 1000 arrangementer dette året innen musikk, dans, teater, gaming, mat og drikke, kunstutstillinger, idrett og friluftsliv, for å nevne noe.

Etter at det ble bestemt at Bodø skulle bli kulturhovedstad, har de opplevd bedre rekruttering og tilfang av søkere til jobber både i kommunen og næringslivet. I tillegg har de fått tilgang til en rekke store internasjonale nettverk. Sett på bakgrunn av Kristiansands store satsing på kultur, så er dette noe Kristiansand også burde kunne søke på. Og med det kan Kristiansand ta enda et skritt nærmere målet om å bli en av Europas fremste kulturbyer.