Råne-miljøet i Vennesla har alltid vært en ting. Spesielt så har Ronda vært en tradisjon for bygda i lang tid, ikke bare for rånere, men mange hundre personer kommer ut for å få det med seg. Politiet har nå gått ut og sagt at Ronda ikke er trafikksikkert og det er flere som har klagd på støy fra bilene.

Råning er kanskje ikke helt trafikksikkert ifølge loven, men Ronda har sperrebånd med vakter som passer på. I tillegg så er det foreldre med barna som tar ansvar. Støynivået kan selvfølgelig være noe å irritere seg over, men de som har bodd i kommunen i lengre tid er ikke de som klager, det er nye innflyttere som er de som klager.

Hva synes du om råning? Del med oss nederst i innlegget.

For å være ærlig så føler jeg man burde vite at om du flytter til Øvrebø så må du forvente dette støyet iblant, spesielt akkurat på Ronda. I tillegg så er Ronda bare et par timer med støy mens russen sitt støy fra sine store anlegg er tydeligvis okay og blir kalt for «tradisjon». Det blir litt feil i min mening å kalle det for tradisjon, men ikke Ronda som også har holdt på i flere tiår.

Også har jo råning generelt holdt på lengre enn det Ronda har gjort. Folk har nå reagert sterkt på at Ronda ble avlyst, men i lengre tid, og ikke bare i Vennesla, så har råne-miljøet i flere steder blitt kastet ut ifra områder. Råne-miljøet har minket veldig.

Det er nye innflyttere som er de som klager, skriver Ingebretsen. Foto: Babak Siami

Styret i ulike kommuner mener at råne-miljøet ikke er bra for ungdommer, men dette miljøet er et av de mest inkluderende miljøene jeg har møtt. Om du bare liker å drive litt med biler så kan du være med. I tillegg så plukker de opp ungdommer som egentlig sliter i livet og på skolen. De ungdommene kan da heller mekke på biler og kjøre rundt enn å gå veien mot alkohol og narkotika.

Kommunen og noen folk i bygda klager på at rånere ødelegger veier, men det er jo fordi de ikke har en egen plass å holde på med sitt. Selvfølgelig spinner og råner de på offentlige veier når de bare blir kastet ut ifra hver by. Så i stedet for å klage på «råning ødelegger veiene, og koster kommunen mye penger» og «råning holdt nabolaget våkent på natta» så skaff en plass til dem. Rånere trenger en plass å være.

Ungdommene kan da heller mekke på biler og kjøre rundt enn å gå veien mot alkohol og narkotika.

Jeg tror nok kanskje ikke at råning på offentlige veier kommer til å stoppe helt, men det kommer til å minke hvis de kan ha en egen samlingsplass som blir deres eget. I tillegg så er det større sjanse for at det ikke er like mye søppel når de har egen plass, og hvis området de får ikke er nærme tettbebygde plasser så vil det ikke være noe støy som kan bli klagd på av de nye innflytterne fra storbyene.