På kort tid har vi fått stort engasjement og mange følgere som daglig sender oss meldinger.

Det skal sies at det varierer litt i partiene om en felles front, men vi opplever det som at de fleste partiene har frontfigurer som står opp for bedre arkitekturpolitikk.

Vi formulerte fem spørsmål som vi sendte til samtlige listepartier.

Vurderingene har foregått med at Arkitekturopprøret Kristiansand sammen med Arkitekturopprøret Norge har gått igjennom alle svarene og trillet terning.

Poengfordeling ble fordelt på det premiss at man kunne få et poeng for hvert svar som er i tråd med Arkitekturopprøret sine verdier, mens i spørsmål 3 kunne man få 2 poeng om man frontet helt klar politikk for økt tradisjonell arkitektur.

André Seljestad Knudsen i Arkitekturoppgjøret Kristiansand har vært med på å rangere partienes arkitekturpolitikk. Foto: Privat

Dette har krevd mye arbeid, men det har også skapt et stort engasjement. Ikke minst fra folket. Vi får daglige meldinger, ønsker om innspill på prosjekter, tips til ressurser og forskning politikere kan begrave seg.

Etter denne innhentingen fra politikerne så ser vi at arkitekturdebatten er høyst reell i Kristiansand og at den bare vil bli mer og mer tydelige i bybildet framover.

Dette kan vi takke aktive og engasjerte politikere som er framoverlent og vi får genuint opplevelsen av at de partiene som får høye terningkast er opptatt av videre samarbeid og endring.

————————————————

Kristiansand SV

 • SV er for å bevare lokale arkitektoniske tradisjoner og sikre estetisk bærekraft

 • SV jobber aktivt for å redusere høydene på høyhus.

 • Poeng for å fremme større innslag av tradisjonell arkitektur og bydesign.

 • Pluss for å styrke innbyggerinvolvering og demokratisk behandling av plansaker.

————————————————

Kristiansand Høyre

 • Kristiansand Høyre bruker utdatert argumentasjon, samtidig som de rett etterpå motsier seg selv. Det virker heller ikke som partiet tar innover seg forskning eller stemmene fra majoriteten av folket.

 • Høyre er for høyhus og oppleves lite lydhør for hva folk liker.

 • Høyre begrunner heller ikke hva de legger i «god bygningskvalitet».

 • Får et poeng for å ville verne om eksisterende arkitektur og at ny bebyggelse skal passe inn med den klassiske arkitekturen og et poeng for å være imot høyhus i selve Kvadraturen.

————————————————

Kristiansand MDG

 • Arkitekturopprøret sine verdier blir ikke trukket spesielt mye mer frem enn ang. medvirkning og åpen for å se på løsninger som vi presentere.

 • Det er viktig med klima, bevaring og grøntområder, men slik by- og arkitekturutviklingen er/har vært i Kristiansand, så er ikke dette alene nok.

 • MDG tar heller ikke noe reelt standpunkt til forskning som er vist utallige ganger ang. hvilken effekt arkitektur og fasader har på oss mennesker.

 • Pluss for å være en aktiv forkjemper for bedre borgermedvirkning og innsyn. Veldig bra poeng med å kreve illustrasjoner fra gateplan.

————————————————

Kristiansand KrF

 • KrF ønsker å se mer tradisjonell arkitektur og mangfold av stilarter som spiller mer på lag med vår historie og arv.

 • KrF er svært kritiske til høyhus og at partiet ønsker å fortsette med det.

 • Partiet er opptatt av siktlinjen og den historiske siktlinjen som Kvadraturen er kjent for, og som må tas vare på.

 • KrF ønsker å utvikle en formingsveileder da dette vil øke variasjonen og forhåpentligvis innspill av mer tradisjonell arkitektur i nybygg.

————————————————

Kristiansand FrP

 • Frp mener at Kristiansand skal plass til høyhus, men ikke til enhver pris - Naboers innsigelser bør veie tungt.

 • Frp skriver at de kommer til å ta initiativ til arkitektonisk utforming i tradisjonelle stilarter i en langt større grad.

 • Frp ønsker ideen med å med folkeavstemning over arkitekturvalg i større byggeprosjekter velkommen.

 • Frp fremstår som sikre i sine saker, lest seg opp på studier, og er klare i sin (direkte) retorikk rundt verdiene Arkitekturopprøret etterspør.

————————————————

Kristiansand AP

 • Ap er ikke imot høyhus. Foreslår heller ikke annen type bebyggelse.

 • Erkjenner utfordringen rundt borgermedvirkning og kommunikasjon, men oppleves ikke som Ap ønsker en aktiv rolle i å fronte endring i dette arbeidet.

 • Kristiansand Ap ønsker ikke å blande seg for mye i bort i arkitektonisk utforming, da de har respekt for fagmiljøet.

 • Kristiansand Arbeiderparti snakker mye rundt tematikken og svarer tåkete på det Arkitekturopprøret spør om. Ap tar heller ingen ordentlig rolle i verken det ene eller det andre. Vi savner en sterkere og tydeligere stemme.

————————————————

Kristiansand Rødt

 • Rødt er tydelige på at ønsket fra innbyggere skal veie tyngre enn utbygger.

 • Rødt fronter lav bebyggelse, om det skal bygges høyt så er maks 8 etg. aktuelt.

 • Rødt ønsker også større variasjon innen arkitekturen som bygges nå, og at fellesskapet skal ta større del i utviklingen.

 • Minus er at Rødt ikke kommentere ang. styrking av tradisjonell arkitektur og bydesign.

————————————————

Kristiansand Venstre

 • Partiet Venstre opplever selv å ha en tydelig by- og stedsutviklingspolitikk.

 • Venstre er for høyhus med klima og miljøhensyn som argument. Likevel et forbehold om at områdeidentiteten ivaretas.

 • Venstre argumenterer at et mangfold av arkitektur er nødvendig, men at bydeler skal henge sammen. Svarer ikke på spørsmålet om tradisjonelle stilarter bør brukes mer i arkitektonisk utforming.

 • Venstre stiller seg tvilende til om folkeavstemninger over arkitektur er den beste måten å sikre gode prosjekter. Vil heller involvere innbyggere gjennom åpne fora som f. eks bylab.

————————————————

Kristiansand Sentrum

 • Partiet Sentrum vil lage en mer helhetlig politikk på byutvikling og arkitektur

 • Vil ikke bygge på matjord, må derfor av og til prioritere å bygge i høyden. Aksepterer høyhus der det allerede er bygget høyhus.

 • Partiet Sentrum ønsker å få til bedre innbyggerdialog og er positive til å se på eksempler fra andre byer/land (Sverige, Danmark osv.)

 • Ønsket om å treffe innbyggerne før utbyggere er en av våre kjernesaker."

————————————————

Mer utdypende forklaring på terningkastene og svarene til partiene kan leses i Facebook-gruppen til AO Kristiansand.

Hvorfor skal man stemme på partier og politikere som setter arkitekturdebatten på agenda?

Jeg tenker i utgangspunktet at det er viktig å stemme på de som tar arkitekturpolitikk seriøst for at byutviklingen skjer på byens premisser, ikke utbyggernes. Det er viktig at vi kjenner igjen byen også i fremtiden, og at man ikke blir en «fremmed» i sin egen by.

Byens ansikt utad er arkitektur, men også byrom med funksjoner. Det er viktig å stemme på de som jobber for at byen beholder sin identitet og karakter, og at den forblir et sted man ønsker å oppholde seg og reise til igjen og igjen

Vi håper og ønsker at partiene og politikerne står bak sine svar og sine terningkast. Mens de som fikk lave terningkast ønsker å forbedre seg. For Arkitekturopprøret Kristiansand vil følge med og innleder mer enn gjerne samarbeid med alle som ønsker det. Vi er her for å bistå med et tverrfaglig team.

Så bruk stemmeretten.