Denne uka har Fvn gjengitt tall om holdninger til LHBTIQ-personer fra Bufdir som er så alvorlige at vi må ta grep. Hver tiende sørlending grøsser ved tanken på homofile menn. En av fem uttrykker at de har negative holdninger til dem som verken kategoriserer seg som kvinne eller mann, eller dem som kategoriserer seg som begge deler. 35 prosent av sørlendinger mener også at pride-markeringen tar for mye plass.

Ikke så farlig, tenker vi kanskje? Men det kommer til å koste liv.

Ikke så farlig, tenker vi kanskje? Men det kommer til å koste liv. 

De fleste rapporter viser at LHBTIQ-personer har høyere sannsynlighet for dårlig psykisk helse: en majoritet sliter med selvmordstanker, og hele 27 prosent av transkvinner på Agder har forsøkt å ta sitt eget liv. Dårlig psykisk helse går utover levekårene. Ikke-heterofile har helt tydelig dårligere levekår enn heterofile i Norge.

Verre blir tallene for en særlig sårbar gruppe. Nesten 6/10 skeive innvandrere har hatt selvmordstanker, og 22 prosent av dem har forsøkt å ta sitt eget liv. Det er vondt å tenke på at mennesker som har høy sannsynlighet for å leve med traumer fra krig, konflikt, forfølgelse og fluktforsøk, skal komme til Norge for å oppleve å bli ytterligere stigmatisert på grunn av legning eller kjønn.

Holdninger har makt. Når så mange sørlendinger grøsser ved tanken på LHBTIQ-personer må vi ta grep.

Her er fire forslag MDG fremmer for å bedre levekårene blant LHBTIQ-personer på Agder:

  1. Vi må stolt feire skeive rettigheter! Alle kommuner bør flagge med Pride-flagget under Pride. Fylkeskommunen bør bruke ikke-binært språk i egne dokumenter. Det må normaliseres å heie på menneskerettigheter!

  2. Vi må fortsette å forske på skeive levekår. Fylkeskommunen bør fortsette å gi penger til Senter for Likestilling på UiA! Vi må få ytterligere oppdatert kunnskap om utviklingen av skeives levekår på Agder.

  3. Vi må øke kompetansen om skeive, transpersoner og ikke-binære på den videregående skolen vår! Både miljøarbeidere, helsesykepleiere og lærere må være trygge på at de har kompetansen til å møte diskrimineringen som kan oppstå eller minoritetsstresset mange LHBTIQ-personer lever med. Skolen må fremme inkludering!

  4. Vi må øke kompetansen om skeive, transpersoner og ikke-binære blant politikere, både i fylkeskommunen og i kommunene på Agder. Vi trenger flere gode krefter som jobber for bedre levekår, for alle, på Agder!