Hver tiende sørlen­ding «grøsser ved tanken»

foto