Regjeringens ruspolitikk er ikke kunnskapsbasert, og den vil koste liv. Regjeringen lytter ikke til ekspertene. Vi trenger en kunnskapsbasert ruspolitikk. Et samstemt ekspertkorps sier at avkriminalisering er veien å gå for å lykkes i å forebygge rusavhengighet, og for å spare menneskeliv. De siste årenes økning i overdosedødsfall taler for seg selv. Dagens ruspolitikk er feilslått, straffelinjen fungerer ikke. For hver dag regjeringen somler og motsetter seg gjennomføring av rusreformen, står menneskeliv i fare for å gå tapt.

Venstre vil innføre rusreformen i sin helhet, og avkriminalisere bruk av mindre mengder narkotika til eget bruk, uavhengig av om personen det gjelder er rusavhengig eller ikke.

Rusbrukere skal møtes med hjelp, ikke med straff. Når regjeringen og Stortinget svikter, har Høyesterett sett seg nødt til å ta saken i egne hender. De har påbegynt arbeidet Stortinget ikke har klart å gjennomføre.

Nå har lokale Arbeiderparti-politikere begynt å gjøre opprør mot Arbeiderpartiet sentralt. Når Arbeiderpartiet ikke får fingeren ut i regjering, henger lokale Arbeiderparti-politikere seg på Venstre og gjennomfører rusreformen lokalt. Det har allerede skjedd i Oslo, Trondheim og Kristiansand (og det er nok ikke lenge til det skjer i Bergen også). Det er vi glade for. Å gjennomføre rusreformen i sin helhet vil føre til at flere får den hjelpen de fortjener og trenger.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.