KRISTIANSAND: – Jeg kan tenke meg at jeg har mistet 10–15 stykker, som jeg har brydd meg ordentlig om.

Monica Cecilie Frivold har tatt turen til Fædrelandsvennen for å snakke om Verdens Overdosedag. Den markeres over hele verden 31. august.

Dagen betyr mye for Monica.

– Det er en minnemarkering for alle vi har mistet, og de vi nesten har mistet. Det er også en mulighet til å sette fokus på stigmaet rundt overdoser.

Monica sier det fortsatt er skamfullt både for pårørende og andre å snakke om overdosedødsfall.

– Det er synd, for man blir stående veldig alene i sorgen. Det er en ensom sorg.

– Reddende engel

Monica er det hun beskriver som «en fungerende narkoman».

Hun begynte å ruse seg som 13-åring, sammen med sin biologiske mamma. Det ble liksom deres greie.

Så kom det en lang periode da hun ikke ruset seg, men Monica slet med å fungere i hverdagslivet.

Hun oppholder seg fremdeles i et miljø der mange bruker heroin.

– Jeg har aldri tatt overdose, men jeg har vært en reddende engel mange ganger.

– Jeg har vært en reddende engel mange ganger, sier Monica, som selv aldri har tatt en overdose. Foto: Kristin Ellefsen

Berget kamerat

Monica har alltid med seg nalokson. Det er en nesespray som blir brukt som motgift mot opioider, som i fjor stod for over 80 prosent av overdosedødsfallene i Norge.

– For et par uker siden reddet jeg en kamerat med hjerte- og lungeredning, sier Monica og fortsetter:

– Jeg vet at jeg har reddet fem stykker, to av dem med spray. Gudskjelov at vi har den nå. Det gjør det mye lettere, sier Monica.

«Terje», som også er med på møtet med Fædrelandsvennen, har også reddet mange. Han ønsker å være anonym.

– Det skal i grunn være unødvendig å ha en egen overdosedag. Det er mennesker vi snakker om, og det er ingen som ønsker å ødelegge livet sitt, sier han.

Rusavhengighet er nå klassifisert som en sykdom. Likevel opplever mange fortsatt å bli stigmatisert.

– Det er tøft å bli sett ned på, og bli behandlet som noe samfunnet ikke vil ha, forklarer Monica.

Rusavhengige blir fortsatt stigmatisert, og behandlet dårlig, mener Monica. Foto: Kristin Ellefsen

– Ingen å miste

De siste årene har Norge hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa.

324 personer døde av overdose i 2020. Det er det høyeste antallet siden 2001.

I 2021 var det 241 narkotikautløste dødsfall (se faktaboks). Hva som skyldes nedgangen er usikkert.

«Det er mulig at det høye tallet i 2020 og det lave i 2021 er knyttet til en tilfeldig variasjon», skriver FHI i sitt årlige sammendrag fra dødsårsaksregisteret.

  • 83 prosent av dødsfallene var knyttet til bruk av opioider (heroin, morfin, kodein, tramadol, metadon, buprenorfin, oksykodon og fentanyl).

  • Fire av fem dødsfall ved overdose skyldes inntak av rusmidler med sprøyte.

I Agders har 103 personer mistet livet til overdose de siste fem årene.

– Det er alt for mange. Vi har ingen å miste, og det er kjempetragisk at folk dør i overdoser. Det er ikke noe annet å si, sier Chriss Voll.

Han er spesialsykepleier og jobber i Feltsykepleien. Det er et lavterskel helsetilbud til narkotikabrukere i Kristiansand.

– Vi har ingen å miste, sier spesialsykepleier Chriss Voll i Feltsykepleien. Foto: Jacob J. Buchard

Holder appell

Feltsykepleien har fått oppdraget med å arrangere Verdens Overdosedag for kommunen.

Onsdag er de på plass i Markens gate i Kristiansand sammen med flere organisasjoner på rusfeltet, deriblant Blå Kors, A-larm, Hjelp oss å hjelpe og Shalam.

Monica, som er brukerrepresentant i RIO (landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet), vil holde en appell under markeringen.

Der vil hun snakke mye om stigmaet rundt rusavhengige og hvordan de blir behandlet i samfunnet.

«Siden 2010 er det i gjennomsnitt 269 personer pr år som dør av overdose. Det er skremmende tall. Men kan vi ikke forsøke å huske disse med respekt og verdighet. De var noens kjære, noens eneste og noens glede og største kjærlighet».

Dette bildet er fra fjorårets markering i Markens. Alle som mistet livet i 2020, ble minnet med et eget hjerte. Foto: A-larm

Viktig markering

«Markere de døde, forebygge nye dødsfall» står det på plakaten for arrangementet.

– Vi må ut og forebygge nye dødsfall, informere om at det finnes hjelp og at det er mennesker i Kristiansand som jobber med dette, sier Voll.

Målgruppa under overdosedagen er hovedsakelig pårørende, folk i faregruppa for overdose og de som jobber i feltet med mennesker som er i aktiv rus.

Pårørende som kommer kan minnes sine kjære ved å tenne lys, enten ved standen eller i Domkirka.

Verdens Overdosedag markeres i Kristiansand onsdag 31. august.

– Det er også utrolig viktig for meg å stå der og selge ut viktigheten av nalokson, forklarer Mariann Jacobsen, avdelingsleder for Tandem/Feltsykepleien.

Nesesprayen har reddet mange liv siden kommunen begynte å dele den ut i oktober 2018.

Den blir både gitt til brukere, venner, pårørende og andre som er i kontakt med folk i rusmiljøet.

Nalokson er en engangsspray, og gis ved opioidoverdose. Det er en akuttmedisin (varer i 60–90 minutter), som sprayes i nesa.

– Det er viktig å ringe 113, for virkningen av sprayen går ut før opioidoverdosen, som kan vare i to-fire timer, sier Voll.

Feltsykepleien deler ut naloksonspray til alle som trenger det. Her er det Chriss Voll som holder en av pakkene. Foto: Håvard Karlsen