På nytt indikerer Høyre at sine kollegaer er bakstreverske, hvor det påpekes at partiene PP, Dem, SP, MDG, SV og FRP, er imot det som kan utvikle byen. Sitter Høyre med eierskap til sannheten?

Vi i PP har ikke tatt til orde for verken å ta bort detaljregulering, ei heller fjerne det planlagte utebassenget ved Aquarama, så det som denne Høyre-representanten påstår, er feil. Vi har derimot stilt flere helt berettigede spørsmål knyttet til dette prosjektet til flere titalls millioner, noe som også medførte at vi selvsagt stemte for følgende forslag;

«Om ikke en aktør for å bygge utebasseng på Aquarama er på plass innen fristen 21. oktober, ber vi administrasjonen komme tilbake med en sak til bystyret hvor prosjektet vurderes på nytt.»

Og dette koker etter min mening ned til hvorfor skal Kristiansand kommune være «bank» for et privateid selskap? Og jeg vil anta at selv Odd Nordmo forstår at en bank ikke driver risikofri virksomhet, med andre ord; «Selvsagt innbefatter dette prosjektet risiko for Kristiansand kommune.»

Det som vi i PP derimot reagerer mer på, er at dette prosjektet alene øker Kristiansand kommune sin totale gjeld (og risiko), som igjen betyr at andre prosjekter innenfor blant annet skole, helse og eldre forringer sin mulige finansiering. Dessuten så burde vel heller Kristiansand kommune bistå med bygging av et basseng i en bydel utenfor selve Kvadraturen?

Vi i Kristiansand PP sier så absolutt ikke nei til et basseng, og bygg det gjerne større enn hva vi finner i Arendal om det er målet, og selvsagt skal kommune tilrettelegge så godt som mulig, men slik kommuneøkonomien nå er må slikt betales og finansieres på en annen måte. Samme kan også sies om blant annet Kunstsilo, et annet av Høyres favorittprosjekter. For, dette handler om prioriteringer, vi ser blant annet skole og eldre som dels vanskjøttes, selvsagt må kommunens primæroppgaver da dekkes først.

Kjære Høyre-representant, er det virkelig slik at vi heller ikke her kan få lov til å stille kritiske spørsmål om offentlige prosesser og offentlig forbruk? Er det slik at fordi Høyre mener en sak så skal vi andre adlyde og følge ordre? Vi trenger vel ikke gå særlig mange dager tilbake og se hva som har skjedd med offentlige tildelinger knyttet til et prosjekt på Eg, for å forstå at kritiske spørsmål burde vært lyttet til, og enda flere burde vært stilt, på et langt, langt tidligere tidspunkt. Vi trenger politikere som evner og vil prioritere. Godt valg!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.