Høyre synes Fvn kunne referert forskjellen i syn på OPS (Offentlig Privat Samarbeid) som kom frem i diskusjonen. Det er altså slik at Kristiansand kommune er så heldige at vi slipper å budsjettere for å ta inn de underskudd som Aquarama har gått med siden oppstart. Alle underskudd er det BRG/Aquarama som må ta, som en del av OPS-avtalen med kommunen. I tillegg har kommunen dokumentert at det er god sikkerhet og betalingsevne/-vilje hos aktørene det samarbeides med.

Aquarama ønsker å bygge et større utendørsbasseng og få bedre uteområder, noe som vil komme byens befolkning og turister til gode. Dette er et privat initiativ og en risiko som kommunen ikke behøver å bekymre seg over. Politikerne bør snarere være glade over at andre enn kommunen gjør satsinger som øker omdømmet til Kristiansand som landets selvsagte turisthovedstad.

Sosialistene i SV og protestpartiene (Dem, PP, SP, MdG, Frp), som er imot det meste som kan utvikle byen, har ikke helt skjønt forskjellen på offentlig eie og OPS. Selv om de ikke har noen juridisk rett til dette, forsøker de ikke bare å stanse den utvikling som BRG legger opp til, for å forsøke å få Aquarama til å bli et overskuddsforetak. Disse partiene vil også i praksis nærmest «ta saken tilbake til offentlig eie» ved å be om å få en sak (omkamp) om dette i bystyret.

Høyre forsøkte i formannskapet å minne om at en byggesak som dette har 3 års frist før arbeid behøver igangsettes (mens den detaljreguleringen bystyret har vedtatt har 10 års varighet). For Høyre gjelder slike frister like mye for OPS-aktører som kommunen samarbeider med, som for private. Hvis ikke markerer vi Kristiansand som et politisk kaos. Makter vi ikke å få byen tilbake som landsdelens hovedstad for private firmaers risiko engang, er vi mange som blir helt overgitt. Hvis politikerne i Kristiansand vil lykkes i turistsatsing, uten risiko for det offentlige, er det snart bare et håp. Godt valg!

PS. Kan noen si meg en eneste grunn til at ikke Kristiansand skal ha et større utendørsbasseng enn Arendal?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.