Fra venstre: Leder for Fløy fotball Knut Ove Kristiansen, Fløys spiller- og trenerutvikler Marius Kjørvik Johansen og Kretsansvarlig klubbutvikling Agder i Norges Fotballforbund Elin Hjemdal. Fra venstre: Leder for Fløy fotball Knut Ove Kristiansen, Fløys spiller- og trenerutvikler Marius Kjørvik Johansen og Kretsansvarlig klubbutvikling Agder i Norges Fotballforbund Elin Hjemdal. Foto: May Baagøe Broughton

Fløy er sertifisert som Kvalitetsklubb

Fløy fikk nylig status som NFF kvalitetsklubb nivå 1 og skal med dette forsterke helheten i klubben gjennom god struktur.

KRISTIANSAND: – Det er veldig bra for klubben at vi har fått denne sertifiseringen. Jeg synes hele prosessen har satt ting i system. I tillegg er det satt i gang en del ting og vi har fått en god plan på hvordan klubben skal drives og fungere framover, sier spiller- og trenerutvikler Marius Kjørvik Johansen.

En enklere klubbhverdag

For Fløy har dette vært en lang prosess, som startet allerede i 2014. Det ble lenge liggende brakk, men i 2015 kom Kjørvik Johansen inn i Fløy, og tok opp prosjektet igjen i 2019, og sørget for at klubben nå har fått status som Kvalitetsklubb.

Han gikk gjennom dokumenter og planer som allerede var på plass for å få en oversikt over det som manglet, for å få en blå tråd gjennom klubben.

Ifølge Kjørvik Johansen fantes det en sportsplan, men denne var utdatert. Den har han nå oppdatert etter NFF sine krav, og dokumentert retningslinjer for hva slags klubb Fløy skal være. Dette skal være et levende dokument som hele tiden skal oppdateres og revideres.

Rollebeskrivelser er også noe som har kommet på plass, og gjennom dem kan folk få vite eksakt hva de ulike rollene innebærer.

– Hele prosessen fører til at det blir enklere å bidra og de som ønsker å bidra kan spille på egne styrker og jobbe med det de er gode på, understreker Kjørvik Johansen, og fortsetter:

– Hvis man er flinke til å følge opp disse dokumentene, blir det en enklere klubbhverdag for alle involverte. Både spillere trenere og foreldre og frivillige.

Henger sammen med strategien

Leder for Fløy fotball, Knut Ove Kristiansen, er veldig fornøyd med at klubben nå kan kalle seg en Kvalitetsklubb, og han understreker at dette henger veldig godt sammen med strategien som styret har jobbet med det siste året.

– Fotballstyret har vært i strategiprosess før dette med kvalitetsklubb kom opp. Og strategien er veldig i tråd med de kriteriene og kravene som ligger i det å være en kvalitetsklubb. Ved å gjennomgå denne sertifiseringen har vi nå fått en struktur vi har manglet tidligere, sier Kristiansen.

God klubbstruktur

– Kvalitetsklubb handler om å sette ting i system for god klubbstruktur. At klubben er sjef og har tydelige retningslinjer for hvordan ting skal gjøres. Både administrativt og på treningsfeltet, sier Elin Hjemdal, Kretsansvarlig klubbutvikling Agder i Norges Fotballforbund.

På NFF sine hjemmesider kan man lese at «NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.»

Ifølge Hjemdal er det strengere krav til både trener- og lederkompetanse. Dette er noe klubben tar på alvor og Kjørvik Johansen sier at et av målene er å få kurset flere trenere.

– Vi ønsker å kurse minimum en trener på hvert kull, og vi kommer til å tilby kurs for kompetansekurs, grasrottreneren, sier han.

Ønsker flere inn som Kvalitetsklubb

Målet for NFF er at alle barn og unge som spiller fotball skal være i en kvalitetsklubb og i Agder er de godt på vei. Foreløpig har elleve klubber oppnådd statusen, og Fløy er en av disse.

39 prosent av alle barn og unge spiller i en kvalitetsklubb og 17 prosent spiller i klubber som er i Kvalitetsklubb-prosess i Agder per i dag.

Les også:

Lyngdal IL Fotball er blitt Kvalitetsklubb