• Kanonen ruster, og alle er enige i at de må stoppe forfallet. F.v. Birgitte Sørensen (avdelingsleder kanonmuseet), Arild Andersen (daglig leder kanonmuseet), Erlend Hammer (Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk), John Olsen (Vest-Agdermuseet), Øyvind Quidding (maskinist ved museet) og Hege Boman Grundekjøn (styreleder Stiftelsen kanonmuseet). FOTO: Reidar Kollstad

Krever samarbeid om museet

Stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad (H) sier landsdelen må samle seg bak kanonmuseet dersom det skal komme på statsbudsjettet.