Barn jobber ulovlig

Gjennomsnittlig arbeidsdag på filmsettet er 10 timer. Cirka en tredjedel av de som jobber er barn. Det bekrefter produsent Odd Hynnekleiv overfor fvn.no