- Hele tiden i utvikling

Hanne Krogh er svært begeistret for Torstein Sødal fra Kristiansand.