Kroken på døra for Skral

Festivalen som sist ble arrangert sommeren 2008 ble slått konkurs i dag.